00042-6521.5-OR1500057/18 Sanocki Marek

By | 26 września 2019

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sanocki Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim w Teresinie.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe – realizacja programu w Gospodarstwie Rybackim w Teresinie.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 85690.

Kwota Wkładu EFMR: 64267.5.

Kod Pocztowy: 64-980.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00042-6521.5-OR1500057/18.


Rozwój szkoleń zawodowych. nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Transfer wiedzy oraz innowacji do praktyki rybackiej jako instrument kształtowania nowych umiejętności i uczenia się przez całe życie.

Skrócony opis operacji: Organizacja konferencji szkoleniowych.

Cel operacji: Rozwój szkoleń zawodowych. nowych umiejętności zawodowych i uczenia się przez całe życie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 71100.

Kwota Wkładu EFMR: 47992.5.

Kod Pocztowy: 43-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.6 Szkolenia w akwakulturze.

kod działania: 2.06.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.6-OR1200001/17/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Hodowli Pstrąga Dariusz Knioła Mariusz Engler S.C. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie obiektu hodowli pstrąga w Czarnowęsach.

Skrócony opis operacji: Ładowarka teleskopowa. natleniacz. wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego obiektu wraz z wymianą opraw oświetleniowych..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 329593.96.

Kwota Wkładu EFMR: 123597.73.

Kod Pocztowy: 78-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00031-6521.3.1-OR1600021/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rapacewicz Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Akwakultury w świadczeniu usług środowiskowych. Zakresem operacji jest realizacja pakietu 1 oraz pakietu 2 – wymóg 2.1. realizacja tych wymogów odbędzie się na stawach położonych na terenie leśnictwa Kock. W skład obiektu wchodzą stawy Adzia Mateusz i Michał.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 103918.6.

Kwota Wkładu EFMR: 77938.95.

Kod Pocztowy: 21-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00026-6521.5-OR0300039/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Orzełek Krzysztof Jan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w gospodarstwie rybackim Kleśniska.

Skrócony opis operacji: W trakcie operacji w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” w gospodarstwie rybackim Kleśniska będą realizowane następujące pakiety: pakiet 1 w zakresie wymogów: 1) Roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiekt chowy lub hodowli ryb. 2) Wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do 15 września. Pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1 – Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia wykonawczego. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb. Obiekt chowu i hodowli ryb – „gospodarstwo rybackie Kleśniska” położone jest w województwie śląskim w powiecie kłobuckim gmina Lipie. miejscowość /nazwa obrębu ewidencyjnego Kleśniska nr obrębu ewidencyjnego 0006. arkusz mapy 7. nr działki ewidencyjnej 1418 i 1420 ul. Stawowa 4. 42-164 Parzymiechy. Obiekt składa się z 9 stawów..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 142167.5.

Kwota Wkładu EFMR: 106625.62.

Kod Pocztowy: 42-164.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00039-6521.5-OR1200034/18.wzór opinii znp o pracy dyrektora szkoły, wiedeński biały, szambo 6m3, położonym, jedynka przasnysz, biłgorajski, wniosek o płatność arimr, uzp.pl, www.e-grajewo.pl, diazyny, 9 maja gorzów, agencja nieruchomości rolnych lublin, przekrój poprzeczny budynku, traw, pomost na jeziorze, prd mielec, wywóz gnojowicy przepisy 2019, rejestracja swin, gmina lubien kujawski…