00042-6523.2-SW1210055/18 Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów

By | 5 grudnia 2013

Zwiekszenie atrakcyjności turystycznej obszaru Bielskiej Krainy przez propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu i kultywowania lokalnych tradycji rybackich na terenie kaniowskiej „Rybaczówki”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Wędkarskie „Kaniowski Karp Królewski” im. Adolfa Gascha z siedzibą w sołectwie Kaniów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy „Rybaczówce” w Kaniowie sposobem na rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnych obiektu i obszaru LSR..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zwiekszenie atrakcyjności turystycznej obszaru Bielskiej Krainy przez propagowanie wędkarstwa jako formy spędzania wolnego czasu i kultywowania lokalnych tradycji rybackich na terenie kaniowskiej „Rybaczówki”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 40134.19.

Kwota Wkładu EFMR: 28996.9.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00042-6523.2-SW1210055/18.


Rozwój działalności gospodarczej oraz utrzymanie jednego miejsca pracy poprzez zakup urządzeń do placu zabaw. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sosnowski Ryszard.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia placu zabaw”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej oraz utrzymanie jednego miejsca pracy poprzez zakup urządzeń do placu zabaw..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 157806.42.

Kwota Wkładu EFMR: 65726.25.

Kod Pocztowy: 42-445.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00081-6523.2-SW1210105/18.


Rozwój działalności gospodarczej w zakresie wodnego potencjału morskiego i wzrost zatrudnienia o trzy osoby w Spółdzielni Socjalnej „Razem” w Kępicach. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Spółdzielnia Socjalna „Razem” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa Centrum Sportów Wodnych „Sobótka” w Obłężu.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej w zakresie wodnego potencjału morskiego i wzrost zatrudnienia o trzy osoby w Spółdzielni Socjalnej „Razem” w Kępicach..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 800280.35.

Kwota Wkładu EFMR: 254059.9.

Kod Pocztowy: 77-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00098-6523.2-SW1110131/17/18.


Koszty bieżące i aktywizacja za 2016r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Rybacka LokalnaGrupa Działania Pomorza Zachodniego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za 2016r..

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za 2016r..

Cel operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za 2016r..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 124540.34.

Kwota Wkładu EFMR: 100566.32.

Kod Pocztowy: 72-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00007-6523.4-SW1610007/16.


Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna w Gorzowie Wlkp. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa kompleksowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie plaży w Długiem celem poprawy atrakcyjności turystycznej obszarów rybackich..

Skrócony opis operacji: Zakup zestawu urządzeń rekreacyjnych oraz zestawu elementów w ramach placu zabaw.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i placu zabaw dla dzieci.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 65000.83.

Kwota Wkładu EFMR: 46962.5.

Kod Pocztowy: 66-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW0410051/17/18.


Wsparcie przygotowawcze 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Morze i Parsęta” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie przygotowawcze.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie kompetencji LGD i społeczności lokalnych. szkolenie i tworzenie sieci kontaktów oraz wypracowanie mechanizmów współpracy i włączenia lokalnych społeczności w celu przygotowania LSR.

Cel operacji: Wsparcie przygotowawcze.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2017-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 21145.73.

Kwota Wkładu EFMR: 17000.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.1 Wsparcie przygotowawcze.

kod działania: 4.01.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.1-SW1600002/16.bylica piołun uprawa, alicja rembiszewska, sp niwiska, lubiana szczecin, arimr łęczyca, armir.gov.pl, co to nazwisko rodowe, najnowsze wiadomości radom, aplikacja zoom brak dźwięku, ankieta wyborcza 2020, parametr traktora, pod powierzchnią streszczenia, mąkolice, powiercie.eu, holsztyńsko-fryzyjska, łopuszka mała ranczo, szkoła podstawowa nr 2 w mielcu…