00042-6523.2-SW1610067/17/18 Prościak Kacper

By | 17 marca 2018

Stworzenie jednego miejsca pracy w firmir KACPEROS z siedziba w Dobrzanach oraz zakup maszyn i urządxzeń pozwalających na rozwój działności gospodarczej o usługi w zakresie konserwacji nawierzchni naturalych obiektów spottowych (ciągnik kompaktwoy. wertyk 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Prościak Kacper.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działaności gospodarczej firmy KACPEROS o usługi w zakresie konserwacji nawierzchni naturalnych obiektów sportowych poprzez zakup maszyn i urządzeń.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Stworzenie jednego miejsca pracy w firmir KACPEROS z siedziba w Dobrzanach oraz zakup maszyn i urządxzeń pozwalających na rozwój działności gospodarczej o usługi w zakresie konserwacji nawierzchni naturalych obiektów spottowych (ciągnik kompaktwoy. wertyk.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 218996.33.

Kwota Wkładu EFMR: 84999.15.

Kod Pocztowy: 73-130.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00042-6523.2-SW1610067/17/18.


Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krukowie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karliński Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Krukowo.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działąlnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w Krukowie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 92459.4.

Kwota Wkładu EFMR: 51000.

Kod Pocztowy: 78-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00195-6523.2-SW1610288/18/19.


Zakup odpowiedniego sprzętu tj. samochodu użytkowego z zabudową izotermiczną. który znacznie ułatwi zakres wielu działań prowadzonych w ramach prowadzonej działalności 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawlukowski Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup samochodu użytkowego z zabudową izotermiczną w celu usprawnienia i propagowania innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw.

Skrócony opis operacji: 1. Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury2. Wspieranie przedsięb.

Cel operacji: Zakup odpowiedniego sprzętu tj. samochodu użytkowego z zabudową izotermiczną. który znacznie ułatwi zakres wielu działań prowadzonych w ramach prowadzonej działalności.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 170000.

Kwota Wkładu EFMR: 72250.

Kod Pocztowy: 14-526.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00094-6523.2-SW1410064/18/19.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz uzyskanie dochodów z rozszerzanej działalności 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pietrzyński Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup nowych urządzeń i narzedzi oraz utwardzenie terenu.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszaró akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez tworzenie nowych miejsc pracy oraz uzyskanie dochodów z rozszerzanej działalności.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 199670.46.

Kwota Wkładu EFMR: 74676.75.

Kod Pocztowy: 89-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00198-6523.2-SW1110255/18.


Propagowanie dobrostanu społecznego oraz dziedzictwa kultury poprzez organizację wydarzenia kulturalnego „Kolorowy ogród”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Poddębicki Dom Kultury i Sportu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kolorowy ogród.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego oraz dziedzictwa kultury poprzez organizację wydarzenia kulturalnego „Kolorowy ogród”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 41225.

Kwota Wkładu EFMR: 29750.

Kod Pocztowy: 99-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00062-6523.2-SW0510035/18/19.


Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup samochodu. dwóch basenów do transportu ryb. utwardzenie terenu przy magazynach oraz utworzenie jednego miejsca pracy w sektorze rybackim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Igiel Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności firmy „MAX-RYB” w Pęczniewie.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa i akwakultury: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultur.

Cel operacji: Poprawa konkurencyjności firmy poprzez zakup samochodu. dwóch basenów do transportu ryb. utwardzenie terenu przy magazynach oraz utworzenie jednego miejsca pracy w sektorze rybackim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 211856.5.

Kwota Wkładu EFMR: 90038.8.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00048-6523.2-SW0510015/18.www.arimr.gov.pl ewniosekplus, agencja rynku rolnego logowanie, bugla 2018, departament windykacji terenowej, dni kętrzyna 2019, sufit podwieszany gk, z dwoma okularami w pracowni biologicznej, tabela do pobrania, saria utylizacja, zagrożenia w rolnictwie, arimr krosno, dwory na sprzedaż, kary za przekroczenie kwoty mlecznej, mapa satelitarna burzowa, gmina włodowice bip, wybory, małków, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa szczecin, mzk bełchatów rozkład jazdy tabela, podatek wro, wyniki olsztyn, serednica, praca prezes zarządu, i innych skrót, powstanie wielkopolskie referat, irz.arimr.gov.pl, korzystając z powyższej tabeli wykonaj obliczenia według wzoru, sześćset złotych, deklaracje podatkowe za 2018, posiadaczy, albert leszno, drewno opałowe tarnów, dni narola 2018, dworek do kupienia…