00043-6523.2-SW0910047/18 Brzozowski Jan

By | 3 marca 2012

Rozwój działalności rybackiej poprzez zakup samochodu terenowo-dostawczego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brzozowski Jan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup pojazdu terenowo-dostawczego na potrzeby prowadzonej działalności rybackiej..

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności rybackiej poprzez zakup samochodu terenowo-dostawczego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 184400.

Kwota Wkładu EFMR: 76573.95.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW0910047/18.


Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: STOWARZYSZENIE „BRZEZINA” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup usług doradczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa akwakultury.

Skrócony opis operacji: Zakup usług doradczych związanych z prowadzeniem gospodarstwa akwakultury.

Cel operacji: Wspieranie wzmacniania rozwoju technologicznego. innowacji i transferu wiedzy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 14500.

Kwota Wkładu EFMR: 5437.5.

Kod Pocztowy: 46-233.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.2 Usługi doradcze dla gospodarstw akwakultury.

kod działania: 2.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.2-OR0800002/18/19.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomala Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu produktów akwakultury.koparki gąsienicowej oraz maszyn i urządzeń rybackich celem usprawnienia działania gospodarstwa oraz podniesienia dobrostanu ryb..

Skrócony opis operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu produktów akwakultury.koparki gąsienicowej oraz maszyn i urządzeń rybackich celem usprawnienia działania gospodarstwa oraz podniesienia dobrostanu ryb..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 372253.76.

Kwota Wkładu EFMR: 139595.16.

Kod Pocztowy: 32-823.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6521.3.1-OR0600007/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej poprzez remont obiektu pensjonatowego „Stara Kuźnia”. co pozwoli na utworzenie jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dokonania płatności końcowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bernadzki Przemysław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wprowadzenie zintegrowanych pakietów turystycznych wraz z podkreśleniem elementów akwakultury i kultury mazurskiej.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez remont obiektu pensjonatowego „Stara Kuźnia”. co pozwoli na utworzenie jednego miejsca pracy i utrzymanie go przez okres 3 lat od dokonania płatności końcowej przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 300227.88.

Kwota Wkładu EFMR: 127500.

Kod Pocztowy: 11-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00078-6523.2-SW1410085/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kryczka Ryszard.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania wodno środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu pierwszego (roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg. wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość 1 m) i pakietu drugiego – produkcji dodatkowych cennych gatunków ryb w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji w obiekcie stawowym.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 179053.15.

Kwota Wkładu EFMR: 134289.86.

Kod Pocztowy: 26-225.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00022-6521.5-OR1300024/18.


zachowanie i promocja rybackiego charakteru obszaru poprzez organizację „Słowińskiej szkoły pod żaglami”-zajęć z bezpieczeństwa na jachcie dla 200 uczniów szkół z obszaru SGR 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BRACTWO MORZA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Słowińska szkoła pod żaglami.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: zachowanie i promocja rybackiego charakteru obszaru poprzez organizację „Słowińskiej szkoły pod żaglami”-zajęć z bezpieczeństwa na jachcie dla 200 uczniów szkół z obszaru SGR.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29500.

Kwota Wkładu EFMR: 21250.

Kod Pocztowy: 80-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00271-6523.2-SW1110422/18/19.kowr plac bankowy, słomniki krakowski małopolskie, poznań lubelskie, obryte, kamera radomsko, teklinów, autoparts jagiellońska, ostroróg, załatwić, otwarcie działalności, 51 euro ile to zł, stos technologiczny, agroturystyka małopolskie, wniosek o zmianę imienia uzasadnienie, ug wola uhruska…