00043-6523.2-SW1510051/18/19 EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

By | 22 stycznia 2019

Ekspansja na nowe rynki zbytu (punkty apteczne) poprzez rozszerzenie oferty handlowej o nowy prozdrowotny produkt. w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia. zbudowanie marki. zwiększenie konkurencyjności oraz efektywniejsze wykorzystanie posiadany 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: EUROMAXIM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Produkcja prozdrowotnego napoju „Lemoniada 4 You” z wykorzystaniem lokalnych produktów poprzez zakup innowacyjnych urządzeń: saturatora oraz linii rozlewniczej.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Ekspansja na nowe rynki zbytu (punkty apteczne) poprzez rozszerzenie oferty handlowej o nowy prozdrowotny produkt. w efekcie czego nastąpi zwiększenie zatrudnienia. zbudowanie marki. zwiększenie konkurencyjności oraz efektywniejsze wykorzystanie posiadany.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 720000.

Kwota Wkładu EFMR: 238680.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00043-6523.2-SW1510051/18/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 323775.95 00051-6521.5-OR1200016/18

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: zlokalizowanym na obszarze Natura 2000. gdzie od kilkudziesięciu lat prowadzi się gospodarkę rybacką..

Numer Identyfikacyjny Statku: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Nazwa operacji: 2018-01-01.

Skrócony opis operacji: 2022-12-01.

Cel operacji: 323775.95.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 242831.96.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 43-386.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: Polska.

Kwota Wkładu EFMR: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kod Pocztowy: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Państwo: 2.05.2021.

Nazwa Priorytetu Unii: 00051-6521.5-OR1200016/18.

Numer i nazwa działania: 2.1 Innowacje w akwakulturze.

kod działania: 2.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.1-OR1600002/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczoczarz Wacław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja zwiększająca wartość dodaną produktów rybactwa poprzez zakup maszyn i urządzeń.

Skrócony opis operacji: Inwestycje służące poprawie jakości produktów akwakultury lub stanowiące dla nich wartość dodaną.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 39441.02.

Kwota Wkładu EFMR: 14790.38.

Kod Pocztowy: 28-236.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00015-6521.3.1-OR1300005/17/18.


Organizacja konferencji w celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności rybackiej w zakresie jej roli w zarządzaniu zasobami rybołówstwa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Organizacja Turystyczna w Dorzeczu Wieprzy i Grabowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja konferencji „Zwiększenie udziału społeczności obszarów rybackich w zarządzaniu zasobami rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: Powierzenie społecznościom rybackim ważniejszej roli w rozwoju lokalnym oraz zarządzaniu lokalnymi zasobami rybołówstwa i działalnością morską.

Cel operacji: Organizacja konferencji w celu zwiększenia świadomości lokalnej społeczności rybackiej w zakresie jej roli w zarządzaniu zasobami rybołówstwa.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 51000.

Kwota Wkładu EFMR: 36808.4.

Kod Pocztowy: 76-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00076-6523.2-SW1610144/18.wola krzysztoporska bip, arimr giżycko, 11-430 korsze, praca u podstaw definicja, umowa ramowa co to jest, e wniosek arimr 2019, rejestracja arimr, artur stachura, obiekt mostowy, działalności, jakie są oceny z zachowania, perry morzeszczyn, formy rynku, główna próba szczelności instalacji gazowej, ceny ziemi w polsce…