00044-6521.5-OR0100032/18 Iwańczyk Krzysztof

By | 12 października 2019

promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Iwańczyk Krzysztof.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w obiekcie Dobra.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 30429.66.

Kwota Wkładu EFMR: 22822.24.

Kod Pocztowy: 56-410.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00044-6521.5-OR0100032/18.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Haykocaviar Jaworska-Grigorian Dorota.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa i wyposażenie nowego obiektu hodowli sandacza: tuneli z basenami dla hodowli sandacza. łącznika. hali inwentarskiej i budynku technicznego w obiegu zamknietym w systemie akwaponicznym w celu rozpoczęcia produkcji sandacza w gospodarstwie HAYCOCAVIAR w Brudzędach.

Skrócony opis operacji: Efektywne gospodarowanie zasobami. zmniejszenie zużycia wody i chemikaliów. systemy recyrkulacji minimalizujące zużycie wody.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 19837889.81.

Kwota Wkładu EFMR: 7439208.67.

Kod Pocztowy: 82-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.3.3-OR1400002/17/19.bip borkowice, organ prowadzący przedszkole, co nanosi się na szkicu punktów orientacyjnych?, powiat nowosądecki, list motywacyjny do policji służba cywilna, www.arimr, armir e wniosek, przekazanie gospodarstwa rolnego synowi, 26 260 fałków, typy kolczyków, wniosek o przymusowe leczenie odwykowe narkomana, sprzedam chlewnie, remigiusz lamparski, szrensk, zbiory winogron, podr słupsk, gmina kamień, scenariusz warsztatów, urząd miejski brzeg dolny…