00044-6521.5-OR0300121/18 Musiał Tomasz

By | 15 września 2021

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeńs 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Musiał Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie gospodarstwa rybackiego Tarnawatka w zakresie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Skrócony opis operacji: W ramach naboru wniosków o dofinansowanie. przedmiotem wsparcia będą zobowiązania realizowane w ramach: Pakietu 1 – podstawowego. obejmującego łączne i nieprzerwane wypełnianie wszystkich poniższych wymogów: a) roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb b) wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejsza niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do 15 września. Pakietu 2 – Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w zał. Nr 2 do rozporządzenia. w ilości co najmniej 3% masy rocznej karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeńs.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 53536.

Kwota Wkładu EFMR: 40152.

Kod Pocztowy: 08-404.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00044-6521.5-OR0300121/18.


2018-01-01 239221.16 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: az promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2018-01-01.

Nazwa operacji: 2022-12-01.

Skrócony opis operacji: 318961.55.

Cel operacji: 239221.16.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 37-403.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kwota Wkładu EFMR: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Kod Pocztowy: 2.05.2021.

Państwo: 00100-6521.5-OR0300058/18.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00067-6521.5-OR0700028/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kaszubowski Jerzy.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja przedsiębiorstwa poprzez inwestycję w sprzęt poprawiający dobrostan ryb oraz poprawiający rentowność hodowli.

Skrócony opis operacji: Zakup zestawów napowietrzających Delfin S600. kosy spalinowej o mocy 2.3 KM. pojazdu ATV o poj. minimum 450 cem3 i mocy 40 KM oraz pompy traktorowej na WOM Q.max 40m3. H.max 70 m.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 57487.95.

Kwota Wkładu EFMR: 17526.81.

Kod Pocztowy: 62-020.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00016-6521.3.1-OR1500016/17/18.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Krzywosz Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: stworzenie zamknietego systemu recyrkulacyjnego poprzez zakup wyposażeniea do stawów narybkowych.

Skrócony opis operacji: stworzenie zamknietego systemu recyrkulacyjnego poprzez zakup wyposażeniea do stawów narybkowych.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 478097.28.

Kwota Wkładu EFMR: 179286.48.

Kod Pocztowy: 22-442.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00159-6521.3.3-OR0300001/18/19.czy warunki zabudowy przechodzą na nowego właściciela, paszporty elbląg, przetargi kowr, gmina ożarów świętokrzyskie, instalacja elektryczna natynkowa w rurkach, złotniki świętokrzyskie, kowr dzierżawa, umowa ziz, wybory głosowanie poza miejscem zamieszkania, krajowa federacja producentów zbóż, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa szczecin, up konin 2, pzp 2020, powiat nizanski, gmina patnów, sprawozdanie z pracy nauczyciela wypełnione, gołdap wojsko, karolina gierula, uzupełnij:, boisko trawa…