00044-6523.2-SW0610002/19 GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU

By | 27 kwietnia 2011

Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci poprzez organizację nowego placu zabaw „Dolina Małych Karpików” na terenie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Cel zostanie osią 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINNE CENTRUM KULTURY CZYTELNICTWA I SPORTU W OSIEKU .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci poprzez organizację nowego placu zabaw „Dolina Małych Karpików” na terenie Gminnego Centrum Kultury. Czytelnictwa i Sportu w Osieku.

Skrócony opis operacji: Wymiana nawierzchni oraz wyposażenia placów zabaw na terenie GCKCiS w Osieku.

Cel operacji: Stworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej oraz poszerzenie oferty spędzania czasu wolnego dzieci poprzez organizację nowego placu zabaw „Dolina Małych Karpików” na terenie Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Osieku. Cel zostanie osią.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 250918.98.

Kwota Wkładu EFMR: 181288.

Kod Pocztowy: 32-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW0610002/19.


Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Kamienica poprzez modernizację nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica. Gmina Wągrowiec 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA WĄGROWIEC .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica. Gmina Wągrowiec.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury.

Cel operacji: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w miejscowości Kamienica poprzez modernizację nabrzeża jeziora Kaliszańskiego w miejscowości Kamienica. Gmina Wągrowiec.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 476559.43.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 62-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW1510023/17/18.


Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w ciągu ulicy Bankowej i drogi wewnętrznej na dł. 0.263 km wraz z łącznikiem dł. 84 m w m. Rogowo prowadzącą do terenu nad Jeziorem Rogowskim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Rogowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa drogi gminnej nr 130540C w ciągu ulicy Bankowej i drogi wewnętrznej na dł. 0.263km wraz z łącznikiem dł. 84m w m. Rogowo prowadzącej do Jeziora Rogowskiego. w celu zwiększenia atrakcyjności turystycznej.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie atrakcyjnej przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej poprzez przebudowę drogi gminnej w ciągu ulicy Bankowej i drogi wewnętrznej na dł. 0.263 km wraz z łącznikiem dł. 84 m w m. Rogowo prowadzącą do terenu nad Jeziorem Rogowskim.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 276412.84.

Kwota Wkładu EFMR: 199707.5.

Kod Pocztowy: 88-420.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00020-6523.2-SW0210005/17/18.


Tworzenie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury poprzez rewitalizację zbiornika wodnego i terenu przyległego o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych w Kozim Polu w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika oraz podnie 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Żytno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rewitalizacja zbiornika wodnego w Kozim Polu wraz z terenem przyległym.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Tworzenie nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury poprzez rewitalizację zbiornika wodnego i terenu przyległego o walorach rekreacyjnych. edukacyjnych i przyrodniczych w Kozim Polu w celu poprawy bezpieczeństwa osób korzystających ze zbiornika oraz podnie.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 96197.87.

Kwota Wkładu EFMR: 53966.5.

Kod Pocztowy: 97-532.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00084-6523.2-SW1210101/18/19.plastikowe pudełko w kształcie sześcianu, ihar poznań, do kogo kierować list motywacyjny, ognica, corel licencja tego oprogramowania jest nieważna, miejska górka dom kultury, 45.31.z, protokół odbioru, pawłosiów, uzupełnij wyciągi bankowe na podstawie podanych informacji, skup przepiórek, 6400 brutto, sienica, weksel inblanco, www.srem.pl, bip juchnowiec, pomoc suszowa 2018 stawki, zgoda na przetwarzanie danych osobowych umowa zlecenie, zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wzór wypełnienia, wola jankowska, plenna…