00044-6523.2-SW1610054/17/18 Sałdak Bogdan

By | 28 maja 2020

Stworzenie trzech miejsc pracy w firmie „Bogdan Sałdak Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych” z siedzibą w Ińsku oraz zakup maszyn i urządzeń pozwalających na rozwój działalności gospodarczej o usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i teren 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sałdak Bogdan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój działalności gospodarczej „Bogdan Sałdak Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych” o usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i terenów zielonych poprzez zakup maszyn i urządzeń.

Skrócony opis operacji: zakup maszyn i urządzeń: ciągnik. zamiatarka i wyposażenia biura w laptop. drukarkę i zestaw do monitoringu..

Cel operacji: Stworzenie trzech miejsc pracy w firmie „Bogdan Sałdak Zakład Usług Budowlanych i Komunalnych” z siedzibą w Ińsku oraz zakup maszyn i urządzeń pozwalających na rozwój działalności gospodarczej o usługi w zakresie kompleksowego utrzymania czystości i teren.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 161358.24.

Kwota Wkładu EFMR: 41224.15.

Kod Pocztowy: 73-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00044-6523.2-SW1610054/17/18.


Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie świadczonych usług dzięki utworzeniu parku linowego. nowoczesnej linii technologicznej oraz budowie fontanny i utworzeniu 2 stanowisk pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Odejewski Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie świadczonych usług związanych z zakupem nowoczesnej linii technologicznej oraz efektywnym wykorzystaniem terenu zieleni w oparciu o rekreację i atrakcyjność obszaru.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój mikroprzedsiębiorstwa poprzez udoskonalenie świadczonych usług dzięki utworzeniu parku linowego. nowoczesnej linii technologicznej oraz budowie fontanny i utworzeniu 2 stanowisk pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 285591.02.

Kwota Wkładu EFMR: 109238.56.

Kod Pocztowy: 89-620.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00238-6523.2-SW1110347/18/19.


„Przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez zorganizowanie działań informacyjnych oraz wydarzenia pod hasłem Rybka lubi pływać – na straży prawa” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Kołczewie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Rybka lubi pływać – na „straży” prawa”.

Skrócony opis operacji: „Wspieranie i wykorzystanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia klimatu”. obejmującej „Wspieranie atutów środowiska wodnego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury przez przeciwdziała.

Cel operacji: „Przeciwdziałanie kłusownictwu poprzez zorganizowanie działań informacyjnych oraz wydarzenia pod hasłem Rybka lubi pływać – na straży prawa”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 14200.

Kwota Wkładu EFMR: 10199.15.

Kod Pocztowy: 72-514.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00220-6523.2-SW1610313/18/19.rzeszówek, ceny pszenicy prognozy 2019, szkoła sławoborze, marek połujański, wybory wykształcenie, rogal ddl – mistrzowski logotyp, elgra częstochowa, barbara wrzesińska paweł maciąg, zespół szkół w jasionowie, akcent wyrazowy sprawdzian, myśliborska gorzów, jaką cechą różnią się siły przedstawione na każdym rysunku co mają wspólnego, justyna ryszkiewicz-mazurek, 883093077, nacmierz, skucie tynku, kryspin zenon bernat…