00045-6521.3.1-OR1100055/17/18 Juchniewicz Jacek

By | 10 listopada 2011

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Juchniewicz Jacek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa ośrodka pstrągowego K2.

Skrócony opis operacji: Przebudowa ośrodka pstrągowego K2.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12060126.25.

Kwota Wkładu EFMR: 3750000.

Kod Pocztowy: 77-116.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00045-6521.3.1-OR1100055/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie „Górki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników oraz zwiększenie dobrostanu zwierząt hodowlanych w Gospodarstwie Rybackim Górki Sp. z o.o. poprzez modernizację obiektów o charakterze magazynowym oraz zakup sprzętu i wyposażenia..

Skrócony opis operacji: Operacja polegać będzie na modernizacji Gospodarstwa Rybackiego Górki Sp. z o.o. i zakupie sprzętu i wyposażenia w celu poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa pracowników. a także poprawy dobrostanu zwierząt. W zakres projektu wejdą prace infrastrukturalne. polegające na modernizacji dwóch budynków magazynowych. a także zakup sprzętu i wyposażenia. który posłuży podniesieniu jakości funkcjonowania gospodarstwa i pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 812024.2.

Kwota Wkładu EFMR: 304509.07.

Kod Pocztowy: 28-160.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowisko.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00026-6521.5-OR1300034/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czuba Czesław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w zakresie wykorzystania tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Skrócony opis operacji: Realizacja zobowiązań w ramach Pakietu 1- podstawowego. obejmującego łączne i nieprzerwane wypełnianie wszystkich poniższych wymogów : a) roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb. b) wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do dnia 15 września oraz Pakietu 2- rozszerzonego. w zakresie wymogu 2.1 tj. produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb. Obiekt stawowy położony jest na terenie gminy Potok Wielkie w obszarze Parku Krajobrazowego Lasy Janowskie i Natura 2000. Obiekt składa się z 8 stawów na k.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 226689.

Kwota Wkładu EFMR: 170016.75.

Kod Pocztowy: 14-407.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.5-OR1400027/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Pomiłowo Andrzej i Sławomir Olszewscy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa zasobooszczędznego ośrodka hodowli narybku w Gwiazdowie.

Skrócony opis operacji: budowa i wyposażenie wylęgarni. przebudowa podchowalników. budowa wiaty.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 3286529.23.

Kwota Wkładu EFMR: 1154061.84.

Kod Pocztowy: 76-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.3.3-OR1600012/17/18.procedura administracyjna, nowa galicja, stan zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, ujazdek, życie polskiego rolnika część 1, świadczenia socjalne w polsce, agro-sieć, pwpw podpis elektroniczny, koniczyna zwyczajna, rejon energetyczny tarnobrzeg, urząd miejski w brodnicy, irla chełmża, www doplaty gov pl, rozwój gminy, tartak orzk, 150 $ ile to zł, dominika krawczyk, analiza swot/tows, kowr słupsk, zmiany w krus 2019, przewaga kontraktowa, eryk koziak, kleszczów bip…