00045-6523.2-SW0510028/18 Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach

By | 4 listopada 2016

„Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa historyczno-kulturowego na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zorganizowanie inscenizacji historycznej związanej z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w miejscowoś 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Wartkowicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Setna rocznica odzyskania niepodległości – wydarzenie promujące obszar RLGD „Z Ikrą”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: „Promowanie i upowszechnianie dziedzictwa historyczno-kulturowego na obszarze RLGD „Z Ikrą”. poprzez zorganizowanie inscenizacji historycznej związanej z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości wraz z wydarzeniami towarzyszącymi w miejscowoś.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 50000.

Kwota Wkładu EFMR: 34000.

Kod Pocztowy: 99-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00045-6523.2-SW0510028/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Skrzypkowski Kazimierz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w miejscowości Kośmidry.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 11022.85.

Kwota Wkładu EFMR: 8267.13.

Kod Pocztowy: 19-500.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00024-6521.5-OR1400054/18.www anr, wskaźnik rentowności brutto, ryszard bartkowiak, kozuby, arimr tomaszów lubelski, aktualnosci kietrz, wniosek o wydanie dziennika budowy, montaż gniazda rj45, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa gorlice, norma paliwa, strop dwukierunkowo zbrojony, pup łańcut, na miejscu…