00045-6523.2-SW1110062/17/18 Sikorski TMP Group Poland Wojciech

By | 22 sierpnia 2019

Zdywersyfikowanie źródeł dochodów i rozwoju firmy poprzez stworzenie usługi wynajmu jachtów motorowych i stworzenie dwóch miejsc pracy w wymiarze pełnych etatów. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sikorski TMP Group Poland Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wynajem – czarter morskich yachtów motorowych..

Skrócony opis operacji: Zakup 3 jachtów motorowych.

Cel operacji: Zdywersyfikowanie źródeł dochodów i rozwoju firmy poprzez stworzenie usługi wynajmu jachtów motorowych i stworzenie dwóch miejsc pracy w wymiarze pełnych etatów..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 783291.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 75-257.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00045-6523.2-SW1110062/17/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 157826.63.

Kwota Wkładu EFMR: 127444.75.

Kod Pocztowy: 37-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00005-6523.4-SW0910006/17/18.


Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Nowodwór .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie otwartych stref rekreacji na terenei Gminy Nowodwór.

Skrócony opis operacji: 4.4Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.w tym dziedzictwa kulturowego.rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Zwiększenie potencjału turystycznego i rekreacyjnego na obszarze rybackim.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 139483.16.

Kwota Wkładu EFMR: 96492.

Kod Pocztowy: 08-503.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00017-6523.2-SW0310050/17/18.jaź smak, wniosek materiał siewny 2018, de kraj, otwarta telefonia, umowa spłaty rodzeństwa wzór, zobowiązanie pracownika do zachowania tajemnicy zawodowej i poufności, anna tarasiuk, łęczyca urząd miasta, dębice, szkoła podstawowa w nochowie, portak, mapa polski z numerami działek, 50 euro na złotówki, suchowolce, rutkowice, henryk mania, pupo wiek, do kiedy wnioski o dopłaty bezpośrednie 2020…