00045-6523.2-SW1510073/18/19 Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej

By | 17 kwietnia 2019

Celem operacji jest promocja obszaru NGR i popularyzowanie idei LSR poprzez utworzenie i upowszechnienie produktów turystycznych jako ofert dla biur podróży do końca 2020r. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Centrum Aktywności Obywatelskiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wypoczynek nad wodą – jako produkt turystyczny obszaru NGR i kompleksowa oferta dla biur podróży.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszechn.

Cel operacji: Celem operacji jest promocja obszaru NGR i popularyzowanie idei LSR poprzez utworzenie i upowszechnienie produktów turystycznych jako ofert dla biur podróży do końca 2020r..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 35000.

Kwota Wkładu EFMR: 25287.5.

Kod Pocztowy: 64-930.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00045-6523.2-SW1510073/18/19.


Rozpowszechnianie i kultywowanie znaczenia tradycji rybactwa i rybołówstwa w Gminie Brzeźnica poprzez organizację 2 wielowymiarowych wydarzeń kulturalnych do czasu złożenia wniosku o płatność 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wydarzeń kulturalno-artystycznych promujących i upowszechniających dziedzictwo kulturowe rybołówstwa pod nazwą Piknik rybacki w Łączanach – Wianki 2018 oraz Karpiowe smaki w Brzeźnicy..

Skrócony opis operacji: organizacja wydarzeń kulturalnych.

Cel operacji: Rozpowszechnianie i kultywowanie znaczenia tradycji rybactwa i rybołówstwa w Gminie Brzeźnica poprzez organizację 2 wielowymiarowych wydarzeń kulturalnych do czasu złożenia wniosku o płatność.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 30806.7.

Kwota Wkładu EFMR: 22257.25.

Kod Pocztowy: 34-114.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00034-6523.2-SW0610020/18/19.


Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręgowy Inspektorat Rybołóstwa Morskiego .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup motocykli na potrzeby wykonywania inspekcji rybołówstwa.

Skrócony opis operacji: zakup trzech motocykli do prowadzenia kontroli.

Cel operacji: Wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 135000.

Kwota Wkładu EFMR: 121500.

Kod Pocztowy: 71-602.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00004-6522.1.1-OR1600001/18.dt 1 interaktywny, scalanie pdf, 1t ile to kg, gmina mietków, arimr logowanie 2019, ekwiwalentu, sześdziesiąt, pozwolenie na rozbiórkę budynku w granicy działki, anna tańska, mlody rolnik, spis z natury jak wypełnić, jaki biznes za 20 tys, 3% obsada, ceny warzyw 2018, pierwszy urząd skarbowy w gdańsku nr konta, elżbieta gajos barbara nabialczyk, clar system wrocław, nastapol łódź piłsudskiego, przeniesienie grzejnika, bip praca kielce, joanna hornik grabowiecka…