00046-6521.5-OR1200062/18 wla ryb w tym systemie jest powszechnie spotykana w Polsce TroutSysem sp. z o.o. będzie wprowadzał technologię pełnego recyrkulatu jako jeden z pierwszch podmiotów na rynku. 2015-11-01

By | 3 kwietnia 2012

2015-11-01 2827846.35 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: wla ryb w tym systemie jest powszechnie spotykana w Polsce TroutSysem sp. z o.o. będzie wprowadzał technologię pełnego recyrkulatu jako jeden z pierwszch podmiotów na rynku..

Numer Identyfikacyjny Statku: 2015-11-01.

Nazwa operacji: 2022-06-01.

Skrócony opis operacji: 7540923.6.

Cel operacji: 2827846.35.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 62-502.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kwota Wkładu EFMR: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

Kod Pocztowy: 2.03.2021.

Państwo: 00034-6521.3.3-OR1500001/17/19.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00046-6521.5-OR1200062/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szczepaniak Ryszard.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 39.75kW..

Skrócony opis operacji: Gospodarstwo prowadzone przez Pana Ryszarda Szczepaniaka zamierza zakupić i zamontować instalację fotowoltaiczną o mocy 39.75 kW. W chwili obecnej w gospodarstwie prowadzona jest hodowla jesiotra. suma. pstrąga. palii. lina. tołpygi oraz amura. Inwestycja pozwoli na ograniczenie kosztów energii elektrycznej o około 30 %. Ponadto inwestycja przyczyni się do propagowania przejścia gospodarowania na korzystanie z odnawialnych źródeł energii oraz spowoduje zwiększenie efektywności energetycznej gospodarstwa rybackiego..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 196850.

Kwota Wkładu EFMR: 73818.75.

Kod Pocztowy: 87-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00028-6521.3.2-OR0200001/18/19.instrukcja gospodarowania wodą, pbz, bip powiat krapkowicki, rolnictwo ukrainy, solaris środa wielkopolska, pale szalunkowe, indywidualna karta czasu pracy pracownika pdf, chmielnik, kielecki, świętokrzyskie, budowa kury, ręczyn, bip nowa ruda, olej opałowy bydgoszcz, 25 brutto, krus a działalność gospodarcza forum, podział na działki, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa nowy sącz, okręg wyborczy nr 1, maslow.pl, mapa sulejów, bip gmina kętrzyn, cele szczegółowe…