00046-6523.2-SW0210014/18/19 Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa

By | 5 lipca 2014

Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą „Tomasz Rutkowski FIRMA RUTKOWSKI USŁUGOWO-HANDLOWA” poprzez zakup fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej i minikoparki oraz utrzymanie jednego miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Tomasz Rutkowski Firma Rutkowski Usługowo Handlowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ładowarki teleskopowej oraz minikoparki w celu rozwijania działalności gospodarczej oraz utrzymania jednego miejsca pracy.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej pod nazwą „Tomasz Rutkowski FIRMA RUTKOWSKI USŁUGOWO-HANDLOWA” poprzez zakup fabrycznie nowej ładowarki teleskopowej i minikoparki oraz utrzymanie jednego miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 357368.48.

Kwota Wkładu EFMR: 121474.35.

Kod Pocztowy: 87-321.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00046-6523.2-SW0210014/18/19.


Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej w branży turystycznej poprzez wykorzystanie wodnego potencjału obszaru LGR Morenka- budowę 3 pomostów przy ośrodku „Osada Swory” oraz zatrudnienie 2 osób (2 etaty) w okresie trwałości. tj. 3 lat od daty rozlicz 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rostankowski Jakub.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój ośrodka wypoczynkowego „Osada Swory” poprzez wykorzystanie potencjału wodnego obszaru.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój prowadzonej działalności gospodarczej w branży turystycznej poprzez wykorzystanie wodnego potencjału obszaru LGR Morenka- budowę 3 pomostów przy ośrodku „Osada Swory” oraz zatrudnienie 2 osób (2 etaty) w okresie trwałości. tj. 3 lat od daty rozlicz.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 256031.07.

Kwota Wkładu EFMR: 84915.

Kod Pocztowy: 89-608.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00244-6523.2-SW1110353/18/19.


Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa poprzez stworzenie i rozwijanie usług w zakresie utrzymania sieci melioracyjnych i obiektów stawowych oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby należącej do grupy defaworyzowanej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szkutnik Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika. ładowacza czołowego z łyżką i widłami oraz kosiarki bijakowej tylno-bocznej..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawowa działalnością rybacką.

Cel operacji: Dywersyfikacja dochodów gospodarstwa poprzez stworzenie i rozwijanie usług w zakresie utrzymania sieci melioracyjnych i obiektów stawowych oraz utworzenie miejsca pracy dla osoby należącej do grupy defaworyzowanej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 196308.

Kwota Wkładu EFMR: 77732.5.

Kod Pocztowy: 23-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00032-6523.2-SW0910019/17/18.nieciesławice, gus przelicznik z hektara 2018, podanie do urzędu miasta wzór, ulica towarowa, przekrój uliczny, 3.11 oblicz, osp chęciny, sulmierzyce aktualności, spadkobiercy 76, tabletki jodowe, przejma wielka, 160usd to pln, armir e wniosek, krus a umowa zlecenie jakie składki 2018, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa warszawa, wniosek o nadanie loginu arimr, arimr mielec…