00046-6523.2-SW0510031/18 Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach

By | 1 października 2013

„Propagowanie dobrostanu społecznego oraz dziedzictwa kultury poprzez organizację wydarzenia kulturalnego „Cudze chwalicie. swego nie znacie…” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Poddębicki Dom Kultury i Sportu w Poddębicach .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Cudze chwalicie. swego nie znacie…”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: „Propagowanie dobrostanu społecznego oraz dziedzictwa kultury poprzez organizację wydarzenia kulturalnego „Cudze chwalicie. swego nie znacie…”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 138199.8.

Kwota Wkładu EFMR: 99777.25.

Kod Pocztowy: 99-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00046-6523.2-SW0510031/18.


Różnicowanie działalności pozarybackiej armatorów WŁA-34 poprzez rozszerzenie usług gastronomicznych w restauracji rybnej „Smażalnia ryb u Golli – Klipper” wraz z utworzeniem jednego stanowiska pracy poza sektorem rybołówstwa morskiego 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Golla S.C. Dorosta i Rafał Golla .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Różnicowanie dochodów armatorów łodzi rybackiej WŁA-34 – rozbudowa smażalni ryb u GOLLI Klipper.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Różnicowanie działalności pozarybackiej armatorów WŁA-34 poprzez rozszerzenie usług gastronomicznych w restauracji rybnej „Smażalnia ryb u Golli – Klipper” wraz z utworzeniem jednego stanowiska pracy poza sektorem rybołówstwa morskiego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 386981.56.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00258-6523.2-SW1110400/18/19.www.wyrzysk.pl, dariusz rzeźnik, praca łódź wakacje, sprzedam chlewnie, monika górniak, geodeta złotów, krajowy ośrodek wsparcia rolnictwa kontakt, mokre mikołów, remont ogrodzenia, dz uz 2013 poz 330, nielegalnego, 76 231 damnica, dobre gmina, zabezpieczenie akcyzowe, lalka chodząca i mówiąca, wykaz środków trwałych wzór, pkd autohandel, dopłaty rolnicze 2020…