00046-6523.2-SW1410072/17/18 Gmina Mikołajki

By | 12 grudnia 2012

Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez utworzenie wiejskiego centrum rekreacji. turystyki i kultury. a także stałej ekspozycji poświęconej rybackiemu dziedzictwu obszaru miejscowości Górkło oraz otrzymanie ich przez okres 5 l 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mikołajki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie wiejskiego centrum rekreacji. turystyki i kultury w Górkle.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój publicznej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej poprzez utworzenie wiejskiego centrum rekreacji. turystyki i kultury. a także stałej ekspozycji poświęconej rybackiemu dziedzictwu obszaru miejscowości Górkło oraz otrzymanie ich przez okres 5 l.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 291865.36.

Kwota Wkładu EFMR: 208391.1.

Kod Pocztowy: 11-730.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00046-6523.2-SW1410072/17/18.


Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych Gminy Dębno oraz spójna i atrakcyjna oferta turystyczna regionu poprzez zakup łodzi z wykorzystaniem nad jeziorem Lipowo oraz Ostrowiec wraz z działaniami aktywizującymi w postaci dwóch i 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Dębno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakup łodzi Wahly wraz z działaniami aktywizującymi nad jeziorami Ostrowieckim i Lipowo w gminie Dębno.”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:.

Cel operacji: Rozwój turystyki bazującej na walorach przyrodniczych i kulturowych Gminy Dębno oraz spójna i atrakcyjna oferta turystyczna regionu poprzez zakup łodzi z wykorzystaniem nad jeziorem Lipowo oraz Ostrowiec wraz z działaniami aktywizującymi w postaci dwóch i.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 103564.79.

Kwota Wkładu EFMR: 74825.5.

Kod Pocztowy: 74-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00250-6523.2-SW1610406/19.


Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chmielno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – etap I.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane.

Cel operacji: Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 733709.41.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 83-333.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00039-6523.2-SW1110080/17/18.szczecin pobierowo, skład kolonialny miedary, 26-120 bliżyn, dokument wz wzór excel, urząd pracy łańcut oferty pracy, wykaz beneficjentów, bartosz zbaraszczuk, art 9 pkt 10 lit b ustawy, projekt studni wierconej, arimr grubno, promesa banku na wykreślenie hipoteki, zuok stary las, sardaw, mała retencja dofinansowanie 2019, arimr ewniosekplus, praca olx kazimierza wielka, zestawy komputerowe listopad 2017…