00047-6521.5-OR1400014/18 Drabiński Michał

By | 24 kwietnia 2017

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Drabiński Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja wymogów w zakresie: „Wsparcia wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Zalew w Worynach.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 125652.7.

Kwota Wkładu EFMR: 94239.52.

Kod Pocztowy: 11-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00047-6521.5-OR1400014/18.


POL037100914 zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Żydziak Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL037100914.

Nazwa operacji: Zmniejszenie wpływu rybołówtswa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja w jak największym stopniu niechcianych połowów.

Skrócony opis operacji: Zmniejszanie oddziaływania rybołówstwa na środowisko morskie i środowisko śródlądowe oraz dostosowanie połowów do ochrony gatunków.

Cel operacji: zmniejszenie wpływu rybołówstwa na środowisko morskie. w tym unikanie i redukcja. w jak największym stopniu. niechcianych połowów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 36150.

Kwota Wkładu EFMR: 21690.

Kod Pocztowy: 14-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.2 Zmniejszanie oddziaływania na środowisko.

kod działania: 1.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6520.2-OR1400030/18/19.


POL010601480 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy. 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Wiśniewski Mariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: POL010601480.

Nazwa operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej..

Skrócony opis operacji: Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej przez jednostkę rybacką o oznace TRB-28 przez 30 dni.

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa przybrzeżnego oraz poprawa bezpieczeństwa lub warunków pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 43500.

Kwota Wkładu EFMR: 21750.

Kod Pocztowy: 72-022.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.10 Tymczasowe zaprzestanie działalności połowowej.

kod działania: 1.10.2021.

Numer Umowy: 00485-6520.10-OR1600076/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bielski Tomasz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja i poprawa warunków pracy oraz poprawa dobrostanu zwierząt w prywatnej hodowli ryb Bielski Tomasz.

Skrócony opis operacji: 1. środek transportu typu ciągnik o mocy silnika 60 KM – 70 KM wraz z ładowaczem czołowym wraz z osprzętem 2. basen do przewozu ryb wraz z osprzetem. 600 l. nowy 3. koparko-ładowarka moc silnika 90-100 KM. używana.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 251170.7.

Kwota Wkładu EFMR: 84461.51.

Kod Pocztowy: 56-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00002-6521.3.1-OR0100007/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czupryna Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Realizacja działań wodno srodowiskowych oraz produkcji dodatkowych cennyhc gatunków ryb w obiekcie stawowym Bielany duze.

Skrócony opis operacji: Celem operacji jest wspieranie i promowanie akwakultury żrównoważonej środowiskowo i świadczącehj usługi środowiskowe. operacja realizowan abędize na terenie obiektu stawowego Bielany Duże. położone w gminie Serokomla powiat łukowski. Obiekt jest typowym gospodarstwem typu karpiowego. w kórym prowadzona jest produkcja narybku karpia oraz gatunków dodatkowych. w ramach operacji prowadzone będą działania wspomagające zachowanie tradycyjnyego i prośrodowiskowego charakteru produkcji karpiowej w obiekcie Bilany Duże. Polegać bedą na ograniczeniu intensyfikacji chowu ryb tak aby roczny przyrost nie przekraczał 1500kg/ha. o najmniej dwukrotnycm w ciągu sezonu wykaszaniu koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr i co najmniej na długośc połowy koron grobli. Ponadto oprócz karpi prowadzony będzie wychów gatunkó.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 141669.36.

Kwota Wkładu EFMR: 106252.02.

Kod Pocztowy: 21-422.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świad.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00134-6521.3.1-OR0300032/17/18.


POL022502070 Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz popraw bezpieczeństwa lub warunków pracy 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: XMODAR-USTKA Spółka z o.o .

Numer Identyfikacyjny Statku: POL022502070.

Nazwa operacji: Różnicowanie działalności gospodarczej. wyposażenie sklepu rybnego i restauracji rybnej w Ustce.

Skrócony opis operacji: Wyposażenie budynku usługowego pod prowadzenie działalności w zakresie sprzedaży produktów rybnych..

Cel operacji: Podnoszenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw w sektorze rybołówstwa. w tym floty łodziowego rybołówstwa przybrzeżnego oraz popraw bezpieczeństwa lub warunków pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 262090.8.

Kwota Wkładu EFMR: 120889.38.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 1 – Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo. zasobooszczędnego. innowacyjnego. konkurencyjnego i opartego na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 1.8 Różnicowanie działalności i nowe formy dochodów.

kod działania: 1.08.2021.

Numer Umowy: 00015-6520.8-OR1100037/17.poznań krotoszyn, ostatnia cyfra pesel, kierownik biura powiatowego arimr, uzupełnij tabelę prezentującą zbiory owoców na pewnej plantacji, skopów, kukurydza pochodzenie, toalety na działkę, wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego, ostaszewo pomorskie, bycia, utylizacja padłych zwierząt, bip mniów, poznań wolsztyn, 26-008, zawór zwrotny wentylacja grawitacyjna, uchwały rady gminy, uzupełnij 3 06+ =4, wilkowice gmina lipno, warszawa olecko…