00047-6523.2-SW0310072/18/19 Gmina Uścimów

By | 14 września 2015

Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów poprzez zagospodarowanieprzestrzeni publicznej przylegającej pośrednio przy jeziorze Maśluchowskim-jako miejsca dla wędkarzy.turystów oraz mieszkańców. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Uścimów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzrost atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów.

Skrócony opis operacji: Tworzenie.rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.przeznaczonej na użytek publiczny.historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką..

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności turystycznej w Gminie Uścimów poprzez zagospodarowanieprzestrzeni publicznej przylegającej pośrednio przy jeziorze Maśluchowskim-jako miejsca dla wędkarzy.turystów oraz mieszkańców..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 126053.43.

Kwota Wkładu EFMR: 91073.25.

Kod Pocztowy: 21-109.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00047-6523.2-SW0310072/18/19.


Rozwój spółki GHD Budownictwo poprzez budowę Centrum Budownictwa Modułowego w miejscowości Chojniczki 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GHD Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój innowacyjnych gałęzi budownictwa poprzez utworzeznie Centrum Budownictwa Modułowego w miejscowości Chojniczki.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój spółki GHD Budownictwo poprzez budowę Centrum Budownictwa Modułowego w miejscowości Chojniczki.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 221870.95.

Kwota Wkładu EFMR: 84150.

Kod Pocztowy: 89-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00143-6523.2-SW1110249/18.


Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Polanka Wielka. położonej w Dolinie Karpia w wyniku rozszerzenia oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację przeprowadzoną dzięki wsparciu z LSR jednego obiektu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Polanka Wielka .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozszerzenie oferty turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Polanka Wielka poprzez budowę trybun sportowych i stworzenie nowoczesnego placu zabaw wraz z altaną rekreacyjną w bezpośrednim sąsiedztwie boiska sportowego oraz poprawę estetyki budynku zaplec.

Skrócony opis operacji: Budowa zadaszonych trybun. wiaty. placu zabaw. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku zaplecza turystyczno-rekreacyjnego. Zakup nagłośnienia mobilnego. Zakup namiotów sportowo – ogrodowych.

Cel operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Polanka Wielka. położonej w Dolinie Karpia w wyniku rozszerzenia oferty turystyczno-rekreacyjnej poprzez modernizację przeprowadzoną dzięki wsparciu z LSR jednego obiektu infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 415542.4.

Kwota Wkładu EFMR: 254311.5.

Kod Pocztowy: 32-607.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW0610025/17/18.


Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez budowę dwóch pomostów pływających.pomostu drewnianego. dwóch wiat drewnianych. budowę i doposażenie placu zabaw. budowę chodnika nad jeziorami oraz w ich otoczeniu na ter 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Brzozie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa dwóch pomostów pływających.pomostu drewnianego. dwóch wiat drewnianych. budowa i doposażenie placu zabaw. budowa chodnika nad jeziorami oraz w ich otoczeniu na terenie Gminy Brzozie..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez budowę dwóch pomostów pływających.pomostu drewnianego. dwóch wiat drewnianych. budowę i doposażenie placu zabaw. budowę chodnika nad jeziorami oraz w ich otoczeniu na ter.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 422324.52.

Kwota Wkładu EFMR: 254980.45.

Kod Pocztowy: 87-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00026-6523.2-SW0210047/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zarząd Dóbr Smolin spółka cywilna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w Zarządzie Dóbr Smolin spółka cywilna.

Skrócony opis operacji: Założenia dla operacji z Działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”: zobowiązania realizowane łącznie tj. Pakiet 1 i Pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1 na powierzchni 200.95 ha.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 539691.2.

Kwota Wkładu EFMR: 404768.4.

Kod Pocztowy: 37-600.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00026-6521.5-OR0900014/18.


Wzrost atrakcyjności gminy i szlaków turystycznych poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Odolanów 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina i Miasto Odolanów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Kaczory-Gliśnica.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Wzrost atrakcyjności gminy i szlaków turystycznych poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Odolanów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1412027.21.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 63-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW0110026/17/18.urykaza, agencja nieruchomości rolnych mikołów, wykonanie ogrodzenia, wniosek do materiału siewnego 2018, osieczna wielkopolskie, armir olsztyn, wyłącz całości 13/8, wiedzy, jamistość kruszywa, kaźmierz, szamotulski, wielkopolskie, krotność wymiany powietrza, akty prawa wymagane w szkole przez prawo oświatowe, ww t4, warzywa rysunek dla dzieci, odnowa wsi, radzyminek, agata limanówka, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 2019, elżbieta oziębło, rozchody a wydatki, krowa, ktory to numer aktu małżeństwa, płatności do bydła 2017, krus dofinansowanie, 504 wrocław oleśnica 2018, aleksandrów kuj…