00047-6523.2-SW1110068/17/18 Strong Piotr

By | 8 listopada 2021

wzrost przychodów oraz dochodów z działaności gospodarczej poza rybactwem. rozpoczęcie oferowania innowacyjnych dań opartych na technologii dostepnej w piecu konwekcyjno – parowym. wzrost zatrudnienia . w tym zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych. wzr 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Strong Piotr.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa i wyposażenie lokalu gastronomicznego Marina PePe w Ustce.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane wraz z wyposażeniem.

Cel operacji: wzrost przychodów oraz dochodów z działaności gospodarczej poza rybactwem. rozpoczęcie oferowania innowacyjnych dań opartych na technologii dostepnej w piecu konwekcyjno – parowym. wzrost zatrudnienia . w tym zatrudnienia osób z grup defaworyzowanych. wzr.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 659376.86.

Kwota Wkładu EFMR: 243916.68.

Kod Pocztowy: 76-251.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00047-6523.2-SW1110068/17/18.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2018 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Karpia .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja na rok 2018.

Skrócony opis operacji: Koszty bieżące i aktywizacja.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji w 2018 roku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 385464.11.

Kwota Wkładu EFMR: 311260.65.

Kod Pocztowy: 32-640.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00003-6523.4-SW0620001/17/18.


Rozwinięcie działalności gospodarczej Farmy Kalina poprzez:- inwestycję w rozbudowę infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej pod utworzenie nowych miejsc noclegowych. – produkcję i sprzedaż żywności ekologicznej dzięki zakupowi i montażowi murowanego piec 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacki Damian Władysław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej obszaru LGD „Lider Pojezierza” poprzez przebudowę i rozbudowę budynku jednorodzinnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania na ośrodek wypoczynkowo-kolonijny oraz uruchomienie wędzarni ryb przy ośrodku Farma Kalina.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: Rozwinięcie działalności gospodarczej Farmy Kalina poprzez:- inwestycję w rozbudowę infrastruktury turystyczno-wypoczynkowej pod utworzenie nowych miejsc noclegowych. – produkcję i sprzedaż żywności ekologicznej dzięki zakupowi i montażowi murowanego piec.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2212838.24.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 73-240.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 002.zakup działki rolnej przez nie rolnika, wiata na opasy, logowanie do arimr, produkty zdrowe, ksiądz wojciech rzepa, gruby wafel krzyżówka, umowa współpracy między dwoma firmami wzór, pszczelarze, biuro plus toruń, stara kamienica gmina, komora fumigacyjna, milana, piasek koszalin, gof pl, swiety gaj, oponiak operacja, pkw frekwencja 2020, beata piątkowska…