00048-6521.5-OR0100044/18 Maśluk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością

By | 29 czerwca 2012

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Maśluk Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie Parowa 1.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1947500.

Kwota Wkładu EFMR: 1460625.

Kod Pocztowy: 69-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00048-6521.5-OR0100044/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klus Natalia.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura przyjazna środowisku..

Skrócony opis operacji: Podczas realizacji operacji wdrożone zostaną łącznie Pakiet 1 i Pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1. Gospodarstwo Rybackie do którego ubiegam się o wsparcie mieści się na działce nr 487/4 w miejscowości Chmielek. gm. Łukowa. pow. Biłgorajski. woj.lubelskie. Łączna pow. działki to 6.58 ha. Podczas chowu i hodowli ryb przykładamy szczególną dbałość o wykorzystanie tradycyjnych metod hodowli ryb m.in. karmienie tylko naturalnymi zbożami pochodzącymi od okolicznych rolników oraz o utrzymanie przyrody w dobrej kulturze środowiskowej. zachowanie cennych gatunków ryb-co roku zwiększamy liczebność oraz roślin. nie naruszając ich przy koszeniu.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25629.1.

Kwota Wkładu EFMR: 19221.82.

Kod Pocztowy: 23-412.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. .

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00090-6521.5-OR0300129/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kłoda Mirosław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe 2.5.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 4167.65.

Kwota Wkładu EFMR: 3125.73.

Kod Pocztowy: 43-512.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00037-6521.5-OR1200024/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej.

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Klus Natalia.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura przyjazna środowisku..

Skrócony opis operacji: Podczas realizacji operacji wdrożone zostaną łącznie Pakiet 1 i Pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1. Gospodarstwo Rybackie do którego ubiegam się o wsparcie mieści się na działce nr 487/4 w miejscowości Chmielek. gm. Łukowa. pow. Biłgorajski. woj.lubelskie. Łączna pow. działki to 6.58 ha. Podczas chowu i hodowli ryb przykładamy szczególną dbałość o wykorzystanie tradycyjnych metod hodowli ryb m.in. karmienie tylko naturalnymi zbożami pochodzącymi od okolicznych rolników oraz o utrzymanie przyrody w dobrej kulturze środowiskowej. zachowanie cennych gatunków ryb-co roku zwiększamy liczebność oraz roślin. nie naruszając ich przy koszeniu.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25629.1.

Kwota Wkładu EFMR: 19221.82.

Kod Pocztowy: 23-412.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. .

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00090-6521.5-OR0300129/18.miedwieżyki, gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, dolina strugu, arimr kalkulator, symulator straży pożarnej 2018, wyłącz całości 13/8, agro info, osoba wypełniająca ankietę, test kwalifikacyjny na stanowisko urzędnicze, www.przysucha.pl, uzasadnienie oceny niedostatecznej z historii, farma skowronków, adr tablice, gminna rada seniorów, budowa pomostów, artimex besko, hodowla ryb opłacalność, zadry, machnów stary, krus mińsk maz, chiny skrót, polkomtel nip…