00048-6523.2-SW1110083/17/18 GMINA JASTARNIA

By | 5 stycznia 2021

Budowa obiektu infrastruktury zarządzania antropopresją o funkcji turystycznej i rektreacyjnej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA JASTARNIA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poprawa dostępności plaży nadzatokowej w rejonie mola spacerowego w Jastarni.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane i zakup wózka kąpielowego.

Cel operacji: Budowa obiektu infrastruktury zarządzania antropopresją o funkcji turystycznej i rektreacyjnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 557167.81.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 84-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00048-6523.2-SW1110083/17/18.


Rozpoczęcie działalności gospodarczej JRC Media poprzez utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie organizacji imprez 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Całka Joanna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej JRC Media.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalnosci gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozpoczęcie działalności gospodarczej JRC Media poprzez utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi w zakresie organizacji imprez.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 185139.6.

Kwota Wkładu EFMR: 70550.

Kod Pocztowy: 28-300.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00049-6523.2-SW1310059/18/19.



całości, oblicz sumę wszystkich czynników pierwszych liczby 9350 jeżeli największy z nich wynosi 17, wniosek o doplaty 2019, umowa na odbiór odpadów, kłodawa gorzowska, cuw gryfino, ogłoszenia o pracę łódź, mirosław kulesza, wojska ot, 2019 r., podział kont, wola paprotnia, głosowanie w innym miejscu, geoportal gmina siedlce, co można zrobić z odpadów, moc przyłączeniowa a zabezpieczenie przedlicznikowe, żary gmina…