00050-6523.2-SW1210074/18 Szramek Wojciech

By | 1 maja 2013

Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich oraz utworzenie miejsca pracy poprzez zakup samochodu wraz ze sprzetem do transportu ryb oraz agregatu prądotwórczego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szramek Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup wyposażenia technologicznego w Wojciech Szramek PUH „Fishland” w celu zapewnienia przedsiębiorstwu rozwoju i innowacyjności..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich oraz utworzenie miejsca pracy poprzez zakup samochodu wraz ze sprzetem do transportu ryb oraz agregatu prądotwórczego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 200098.68.

Kwota Wkładu EFMR: 85041.65.

Kod Pocztowy: 43-394.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW1210074/18.


Nawiązanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania. służącej wymianie doświadczeń. wzrostowi kompetencji oraz promocja obszarów zależnych od rybactwa 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Roztocze” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej oraz promocja obszarów rybackich poprzez organizację wyjazdów studyjnych. konferencji oraz wydanie publikacji promującej obszary zależne od rybactwa.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Nawiązanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej pomiędzy lokalnymi grupami działania. służącej wymianie doświadczeń. wzrostowi kompetencji oraz promocja obszarów zależnych od rybactwa.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 115199.25.

Kwota Wkładu EFMR: 93023.15.

Kod Pocztowy: 37-610.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00006-6523.3-SW0910005/18/19.najnowsza mapa satelitarna polski 2017, dotychczasową, więcej informacji, biuro nieruchomości łomża, praca kierowca kat b poznań olx, formularzu, ph skrót, wymarzona miłość odc 140 napisy pl, pride of poland 2020, od ilu lat można pić energetyki 2020, dachowa klepka krzyżówka, e wniosek plus 2018, iskan, ambasada syrii w polsce, cena ziemi rolnej, księgi wieczyste koszalin, murawy bliźniczkowe…