00050-6523.2-SW1510048/18/19 GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

By | 3 kwietnia 2021

Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz wzrost sprzedaży ryb i utrzymanie miejsca pracy poprzez wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady. Gmina Skoki oraz doposażen 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GOSPODARSTWO RYBACKIE SKOKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady. Gmina Skoki oraz doposażenie Gospodarstwa Rybackiego Skoki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w samochód ciężarowy z wyposażeniem oraz sprzęt i urzą.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub rozwijanie łańcucha dostaw. obejmującego działalność związaną z produkcją. przetwarzaniem i obrotem produktami sektora rybołówstwa i akwakultury.

Cel operacji: Podniesienie wartości produktów sektora rybołówstwa i akwakultury oraz wzrost sprzedaży ryb i utrzymanie miejsca pracy poprzez wykonanie ogrodzenia przed budynkiem sprzedaży ryb oraz wstępnej obróbki ryb w miejscowości Rakojady. Gmina Skoki oraz doposażen.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 410507.22.

Kwota Wkładu EFMR: 137535.1.

Kod Pocztowy: 62-085.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych stra.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00050-6523.2-SW1510048/18/19.


Zorganizowanie ogólnodostępnej imprezy plenerowej promującej rybactwo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Oksa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Impreza promująca rybactwo.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Zorganizowanie ogólnodostępnej imprezy plenerowej promującej rybactwo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 39997.9.

Kwota Wkładu EFMR: 28898.3.

Kod Pocztowy: 28-363.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00034-6523.2-SW1310033/18.


Rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez wykonanie rowerowego szlaku turystycznego na trasie Paszkówka – Sosnowice do zabytkowego Kościółka p.w. NMP w Sosnowicach. do czasu złożenia wniosku o 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Brzeźnica .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie rowerowego szlaku turystycznego na trasie Paszkówka – Sosnowice do zabytkowego Kościółka p.w. NMP w Sosnowicach..

Skrócony opis operacji: roboty budowlane (utwardzenie poboczy) oraz oznakowanie trasy.

Cel operacji: Rozwój i poprawa dostępu do infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Doliny Karpia poprzez wykonanie rowerowego szlaku turystycznego na trasie Paszkówka – Sosnowice do zabytkowego Kościółka p.w. NMP w Sosnowicach. do czasu złożenia wniosku o .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 601373.89.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 34-114.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00039-6523.2-SW0610026/18/19.


Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LSR w tym gminy Tychowo poprzez budowę centrum rekreacyjno turystycznego w Bukówku. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tychowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku centrum rekreacyjno turystycznego w Bukówku gm. Tychowo.

Skrócony opis operacji: 2.1.1. Tworzenie. rozwój. wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lubterytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infra.

Cel operacji: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LSR w tym gminy Tychowo poprzez budowę centrum rekreacyjno turystycznego w Bukówku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 367996.19.

Kwota Wkładu EFMR: 106250.

Kod Pocztowy: 78-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00155-6523.2-SW1610227/18.


Przywrócenie potencjału produkcyjnego dla obiektów stawowych Gorajec i Stary Chotylub wchodzących w skład Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont grobli stawowych na obiektach Gorajec i Stary Chotylub.

Skrócony opis operacji: Przywracanie lub zabezpieczanie potencjału produkcyjnego sektora rybołówstwa i akwakultury lub odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska obszarów rybackich i obszarów akwakultury w przypadku jego zniszczenia w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywio.

Cel operacji: Przywrócenie potencjału produkcyjnego dla obiektów stawowych Gorajec i Stary Chotylub wchodzących w skład Gospodarstwa Rybackiego Karczma „Dębowy Dwór” Mirosław Zaborniak.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 592315.2.

Kwota Wkładu EFMR: 251733.45.

Kod Pocztowy: 37-613.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00001-6523.2-SW0910001/17.zgłoszenie wymiany dachu, szczerzec, skróty krajów, winda zewnętrzna szklana cena, www.arimr.gov.pl logowanie, pn-90/b-03200, aktualne, zaświadczenie o numerze konta, zs strzyzew, wyniki przetargów, kopernia, co to znaczy wydana do doręczenia, pątnówek, umywalka dla niepełnosprawnych dwg, fedra streszczenie, podpisanie profilem zaufanym, badanie mleka surowego, środy wielkopolskiej…