00051-6521.5-OR1300044/18 PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE KROGULNA

By | 19 maja 2011

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobo

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO RYBACKIE KROGULNA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zachowanie walorów środowiskowych w obiekcie chowu i hodowli ryb „BIELICE”.

Skrócony opis operacji: Operacja dotyczy obiektu chowu i hodowli ryb „Bielice” położonego w woj. opolskim. powiat namysłowski. gmina Świerczów. obręb ewidencyjny Bielice na działkach nr 1/3 2/5 3/3 3/7 3/8 3/9 276. Wnioskodawca posiada tytuł prawny do działek nr : 1/3 2/5 3/3 3/7 3/8 3/9. Działka nr 276 jest własnością UG Świerczów. Do obiektu należy 9 stawów nr : 44.45.46.47.48.54.55.56.57 zasilanych rzeką Kluczborska Struga. Obiekt „Bielice” jest obiektem historycznym z I poł.. XVII wieku. Obiekt znajduje się w obrębie Stobrawskiego Parku Krajobrazowego ..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 267508.6.

Kwota Wkładu EFMR: 200631.45.

Kod Pocztowy: 46-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobo.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakult.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00051-6521.5-OR1300044/18.


Zwiększenie konk 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Król Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego poprzez zakup koparki gąsienicowej i kosiarki dyskowej.

Skrócony opis operacji: Planuje się zmodernizować obiekt stawowy poprzez zakup strategicznego dla gospodarstwa rybackiego sprzętu jaki stanowi koparka gąsienicowa. Koparka umożliwia utrzymanie w kulturze rybackiej grobli. rowów -doprowadzalników . odprowadzalników. rowów stawowych i łowisk. Bieżąco konserwowane. naprawiane groble gwarantują bezpieczeństwo podczas prac na stawach. Dodatkowo zakup kosiarki dyskowej podczepianej do ciągnika rolniczego umożliwi wykaszanie grobli i dróg stawowych. Modernizacja gospodarstwa w powyższym zakresie poprawi warunki pracy i bezpieczeństwa podczas wykonywania prac gospodarskich związanych z produkcją rybacką oraz podczas odłowów i transportu ryb z stawów. Bieżące konserwacje urządzeń stawowych pozwalają na przeprowadzenie szybkich i sprawnych odłowów co zapewnia utrzymanie dobrostanu i zdrowia ryb na wysokim poziomie..

Cel operacji: Zwiększenie konk.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 16640.46.

Kwota Wkładu EFMR: 12480.34.

Kod Pocztowy: 63-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00075-6521.5-OR1500084/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Hodowli Pstrąga „Żeleźno” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa Ośrodka Hodowli Pstrąga „Żeleźno” – układ zamknięty.

Skrócony opis operacji: Budowa Ośrodka Hodowli Pstrąga „Żeleźno” – układ zamknięty.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20047779.4.

Kwota Wkładu EFMR: 7437415.73.

Kod Pocztowy: 75-020.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00006-6521.3.3-OR1600009/17/19.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ośrodek Hodowli Pstraga „Ubiedrze” Sp. z o.o. SP.K. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozbudowa Ośrodka Pstrągowego UBIEDRZE.

Skrócony opis operacji: Rozbudowa Ośrodka Hodowli Pstrąga Ubiedrze. Automatyka KOL-TECH.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 5072982.24.

Kwota Wkładu EFMR: 1869519.26.

Kod Pocztowy: 75-020.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00019-6521.3.1-OR1600027/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Karoń Arkadiusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie Bledzew.

Skrócony opis operacji: Realizacja Pakietu 1 i Pakietu 2 wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 112137.05.

Kwota Wkładu EFMR: 84102.78.

Kod Pocztowy: 64-361.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00022-6521.5-OR0400025/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Molęda Zbigniew.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Uzyskanie pomocy finansowej w zakresie działania Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 14762.05.

Kwota Wkładu EFMR: 11071.53.

Kod Pocztowy: 59-225.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00060-6521.5-OR0100069/18.kurs przedstawiciel handlowy, grunty rolne pomorskie, starostwo powiatowe w kolnie, ewniosekplus arimr, klepka parkietowa, polska cerkiew, hydrant hp25, gogolice, urząd stanu cywilnego lidzbark warmiński, priorytety ministra edukacji narodowej na rok szkolny 2018/19, dywersyfikacja upraw, małgorzata cebula, pn b 10725, 84-100, urzad gminy padew, dożynki w spale 2019, ubezpieczenia tarnobrzeg…