00051-6523.2-SW1110091/17/18 GMINA JASTARNIA

By | 22 lutego 2014

Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej bazującej na tradycjach morskich i rybackich 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA JASTARNIA .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa nadzatokowego ciągu spacerowego w przystani rybackiej w Kuźnicy.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Budowa obiektu infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej bazującej na tradycjach morskich i rybackich.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 275406.

Kwota Wkładu EFMR: 165598.87.

Kod Pocztowy: 84-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW1110091/17/18.


Rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenie konkurencyjności świadczonych usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez remont bazy noclegowej i pokoi do wynajęcia w celu utworzenia dodatkowych miejsc zakwaterowania. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: FTB Group Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Remont bazy noclegowej. mieszkań i pokoi do wynajęcia wraz z ich wyposażeniem..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej oraz podnoszenie konkurencyjności świadczonych usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa poprzez remont bazy noclegowej i pokoi do wynajęcia w celu utworzenia dodatkowych miejsc zakwaterowania..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 600000.

Kwota Wkładu EFMR: 254592.

Kod Pocztowy: 43-502.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00012-6523.2-SW1210006/17.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Woźniak Aleksander.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe zlokalizowana w stawach hodowlanych w miejscowości Stary Bartków.

Skrócony opis operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe zlokalizowana w stawach hodowlanych w miejscowości Stary Bartków.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 70916.4.

Kwota Wkładu EFMR: 53187.3.

Kod Pocztowy: 08-108.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00069-6521.5-OR0700035/18.


Rozwój działalnosci oraz wzrost zatrudnienia poprzez zakup urządzenia plazmowego do cięcia blach sterowanego cyfrowo. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: FIRMA MERING Tadeusz Mering Tadeusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzenie innowacyjności w procesie produkcyjnym poprzez zakup urządzenia plazmowego.

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Rozwój działalnosci oraz wzrost zatrudnienia poprzez zakup urządzenia plazmowego do cięcia blach sterowanego cyfrowo..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 170000.

Kwota Wkładu EFMR: 63580.

Kod Pocztowy: 83-404.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00139-6523.2-SW1110243/18.


Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Ekowspólnota Lokalna Organizacja Turystyczna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Ryba na powitanie..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i oszarach akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest promowanie rybackiego dziedzictwa kulturowego poprzez zakup 3 witaczy w gminie Mielno..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 61376.

Kwota Wkładu EFMR: 39402.6.

Kod Pocztowy: 76-032.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00183-6523.2-SW1610290/18/19.


Rozwój przedsiębiorstwa oraz tworzenie 1 miejsca pracy w związku z realizacją operacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: BIO-INDUSTRY Paweł Karwat Paweł.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zakup wyposażenia niezbędnego do stworzenia nowych usług z zakresu biotechnologii i ochrony środowiska.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa oraz tworzenie 1 miejsca pracy w związku z realizacją operacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 154010.96.

Kwota Wkładu EFMR: 57610.45.

Kod Pocztowy: 89-606.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00170-6523.2-SW1110251/18.


Wzrost atrakcyjności gminy i szlaków turystycznych poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Odolanów 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina i Miasto Odolanów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ścieżki pieszo- rowerowej Kaczory-Gliśnica.

Skrócony opis operacji: .

Cel operacji: Wzrost atrakcyjności gminy i szlaków turystycznych poprzez budowę ścieżki pieszo-rowerowej na terenie Gminy Odolanów.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1412027.21.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 63-430.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW0110026/17/18.


Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy mający na celu wzmocnienie potencjału turystycznego. a także wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozwój firmy Centrum Gastronomiczno-Rozrywkowe „CLIF”. polegającego na zakupie hali namiot 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dąbek Norbert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wzmocnienie potencjału turystycznego oraz wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozwój firmy Centrum Gastronomiczno-Rozrywkowe „CLIF”..

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury..

Cel operacji: Rozwój przedsiębiorstwa Wnioskodawcy mający na celu wzmocnienie potencjału turystycznego. a także wykorzystanie wodnego potencjału obszaru rybackiego RLGDPZ poprzez rozwój firmy Centrum Gastronomiczno-Rozrywkowe „CLIF”. polegającego na zakupie hali namiot.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 659278.59.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 70-356.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00080-6523.2-SW1610101/17/18.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia o bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Ułężu .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wprowadzanie działań wodno-środowiskowych na obiekcie stawy ybne Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej w Ułężu.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb. promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt wg pakietu 1 Realizacja zobowiązań w ramach Pakietu 1 – podstawowego. obejmującego łączne i nieprzerwane wypełnianie wszystkich poniższych wymogów:a) Roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblonej obiektu chowu lub hodowli rybb) Wykaszanie nie mniej niż ½ długości koron grobli na szerokość nie mniejsza niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do 15 wrześniaPakietu 2- ale wyłącznie w zakresie wymogu 2.1 tj. produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produk.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia o bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 95358.75.

Kwota Wkładu EFMR: 71519.06.

Kod Pocztowy: 97-524.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00043-6521.5-OR0500046/18.gmina strzelin, wku badania, www kutnowskie centrum informacyjne pl, adobe acrobat reader, ceny malin, geodeta nowy dwór mazowiecki, paulina soboń gola, wojska ochrony terytorialnej, wybory gmina solina 2014, jeżyczki, krzysztof nowosad, arimr włocławek, koszty wyrobienia paszportu, pkd pdf…