00051-6523.2-SW1310072/18/19 Firma Uslugowa GER-BUD Grzegorz Kucharek

By | 24 września 2014

Rozwój działalności gospodarczej o charakterze budowlanym poprzez utworzenie dwóch miejsc pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Firma Uslugowa GER-BUD Grzegorz Kucharek .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój firmy usługowej GER-BUD Grzegorz Kucharek.

Skrócony opis operacji: wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołóstwaprzemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całę życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującego podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działal.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej o charakterze budowlanym poprzez utworzenie dwóch miejsc pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 259300.

Kwota Wkładu EFMR: 85000.

Kod Pocztowy: 29-145.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW1310072/18/19.


Rozwój prowadzonej działalności poprzez doposażenie Przychodni Weterynaryjnej oraz utworzenie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Baczyński prowadzący działalność Gospodarczą pod nazwą Kamil Baczyński Przychodnia Weterynaryjna Lux Kamil.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Doposażenie Przychodni Weterynaryjnej w Jaworzu.

Skrócony opis operacji: Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służącej rozwojowi obszarów rybackich i obszarów akwakultury.

Cel operacji: Rozwój prowadzonej działalności poprzez doposażenie Przychodni Weterynaryjnej oraz utworzenie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 372784.53.

Kwota Wkładu EFMR: 158433.2.

Kod Pocztowy: 43-384.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00065-6523.2-SW1210082/18.


Dofinansowanie do funfcjonowania biura DLGR w 2019 roku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Darłowska Lokalna Grupa Rybacka w Dorzeczu Wieprzy. Grabowej i Unieści .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dofinansowanie do funfcjonowania biura DLGR w 2019 roku.

Skrócony opis operacji: Dofinansowanie do funfcjonowania biura DLGR w 2019 roku.

Cel operacji: Dofinansowanie do funfcjonowania biura DLGR w 2019 roku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 404450.92.

Kwota Wkładu EFMR: 325127.55.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00019-6523.4-SW1610019/18/19.ocena opisowa klasa 1 na świadectwo, wybory parlamentarne 2019 komisja, putania, profil śmierci, ciężar własny, mikołów imprezy, układanie przewodów elektrycznych pod tynkiem, pojecie, cyprian goluda, folsztyn, paragraf 4210, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa radomsko, kowr zielona góra, jolanta silska-hałupka, bip krzęcin, malbork herb…