00051-6523.2-SW1610088/17/18 Gmina Trzebiatów

By | 23 października 2013

Celem operacji jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności oraz wzmocnienie potencjału turystycznego poprzez budowę świetlicy na użytek publiczny jako miejsca rekreacji społeczności lokalnej z obszaru LSR w miejscowości Wlewo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Trzebiatów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa świetlicy – miejsca rekreacji społeczności lokalnej w miejscowości Wlewo. Gmina Trzebiatów.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest wzrost atrakcyjności i konkurencyjności oraz wzmocnienie potencjału turystycznego poprzez budowę świetlicy na użytek publiczny jako miejsca rekreacji społeczności lokalnej z obszaru LSR w miejscowości Wlewo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 583800.67.

Kwota Wkładu EFMR: 248115.

Kod Pocztowy: 72-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00051-6523.2-SW1610088/17/18.


tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Orzysz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zagospodarowanie terenu przy budynku Ratusza w Orzyszu poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego.

Skrócony opis operacji: tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: tworzenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez stworzenie Rybackiego Parku Edukacyjnego i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 485647.58.

Kwota Wkładu EFMR: 252792.55.

Kod Pocztowy: 12-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00047-6523.2-SW1410071/17/18.


Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw poprzez utrzymanie jednego miejsca pracy niezwiązanego z podstawową działalnością rybacką oraz zakup ciągnika dużej mocy. ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy i umywalki umożliw 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 18.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup ciągnika rolniczego dużej mocy. ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy oraz umywalki umożliwiającej uruchomienie plenerowej smażalni ryb na potrzeby różnicowania działalności gospodarczej prowadzonej przez CGFP RYBY Sp. z o.o..

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę zwiazaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Zwiększenie i poprawa potencjału usługowego i produkcyjnego przedsiębiorstw poprzez utrzymanie jednego miejsca pracy niezwiązanego z podstawową działalnością rybacką oraz zakup ciągnika dużej mocy. ciągnikowej kosiarki czołowej do trawy i umywalki umożliw.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 229792.68.

Kwota Wkładu EFMR: 95708.3.

Kod Pocztowy: 89-121.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW0210022/17/.


Utworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. poprzez budowę izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Świerczów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Utworzenie oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. poprzez budowę izby rybackiej i ciągu pieszojezdnego wraz z utwardzeniem i zagospodarowaniem terenu we wsi Miejsce..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 442910.52.

Kwota Wkładu EFMR: 244669.95.

Kod Pocztowy: 46-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00023-6523.2-SW0810038/18.zlecenie robót budowlanych, holsztyno-fryzyjska rasa bydła, ekspertyza wzór pisma, 06-200 maków mazowiecki, deskowanie dachu jak wykonać, rzepin net ogłoszenia, ug milejewo, kościerzyna gmina, lekka przejrzysta tkanina z przędzy krepowej, pudliszki kontakt, najnowsze informacje dnia, rachmistrz spis rolny, 66-450 bogdaniec, mikołaj senk, wydział oświaty gdańsk, dopłaty przez internet, stojak do nut krzyzowka, wiadomości śremskie, kto ponosi koszty notarialne, fizykoterapia ultradźwięki szkodliwość, żabnica miejscowość, brzeźniak…