00052-6523.2-SW1610087/17/18 Gmina Płoty

By | 8 października 2011

Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności miejscowości Czarne. miasta i gminy Płoty oraz całego obszaru LSR. poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Płoty .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa boiska do gry w piłkę nożną o nawierzchni trawiastej (naturalnej) na dz. nr 210/22 w m. Czarne wraz z wyposażeniem.

Skrócony opis operacji: Operacja obejmować będzie: wykonanie nowej nawierzchni trawiastej boiska ogrodzenie boiska ustawienie piłkochwytów wykonanie wejścia na boisko z kostki typu polbruk wyposażenie boiskaw niezbędny sprzęt. zakup sprzętu do pielęgnacji i utrzymania murawy boi.

Cel operacji: Wzrost atrakcyjności i konkurencyjności miejscowości Czarne. miasta i gminy Płoty oraz całego obszaru LSR. poprzez przebudowę boiska do piłki nożnej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 555178.55.

Kwota Wkładu EFMR: 235950.65.

Kod Pocztowy: 72-310.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00052-6523.2-SW1610087/17/18.


Celem realizacji operacji jest rozwój i dywersyfikacja działalności gospodarczej firmy prowadzonej przez Rafała Frąckowiaka. poprzez budowę obiektu apartamentowego na potrzeby usług turystycznych. a także zatrudnienie trzech osób poniżej 40 roku życia w t 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Frąckowiak Rafał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Północna 7 – budowa obiektu apartamentowego pod usługi turystyczne w Darłowie.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: Celem realizacji operacji jest rozwój i dywersyfikacja działalności gospodarczej firmy prowadzonej przez Rafała Frąckowiaka. poprzez budowę obiektu apartamentowego na potrzeby usług turystycznych. a także zatrudnienie trzech osób poniżej 40 roku życia w t.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 1636203.56.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00249-6523.2-SW1610332/19.


„Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogólnodostępnego tarasu widokowo – wypoczynkowego wraz z zejściem na plażę w Kołobrzegu ”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: GMINA MIASTO KOŁOBRZEG .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Budowa tarasu widokowo – wypoczynkowego z zejściem na plażę zachodnią w Kołobrzegu.”.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: 4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie inf.

Cel operacji: „Rozwój infrastruktury turystycznej poprzez budowę ogólnodostępnego tarasu widokowo – wypoczynkowego wraz z zejściem na plażę w Kołobrzegu ”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 930343.08.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 78-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW1610018/17.


Rozwój parku maszynowego restauracji oraz powiększenie i dywersyfikacja asortymentu ryb świeżych poprzez zakup komory chłodniczej i zmywarki kapturowej oraz utworzenie nowego stanowiska pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Chodakowski Kamil Dariusz.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój parku maszynowego restauracji.

Skrócony opis operacji: 1.1.2. Wspieranie przedsiębiorczości lub innowacji młodych ludzi w łańcuchach dostaw produktów sektora rybołóstwa. rybactwa śródlądowego i akwakultury na obszarze LSR4.1 Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i pr.

Cel operacji: Rozwój parku maszynowego restauracji oraz powiększenie i dywersyfikacja asortymentu ryb świeżych poprzez zakup komory chłodniczej i zmywarki kapturowej oraz utworzenie nowego stanowiska pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 36178.86.

Kwota Wkładu EFMR: 13530.3.

Kod Pocztowy: 76-034.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00244-6523.2-SW1610386/19.


Rozwój oferty rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Brusy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój infrastruktury rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie..

Skrócony opis operacji: 4.04.2001.

Cel operacji: Rozwój oferty rekreacyjnej poprzez modernizację budynku w Hucie..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 297876.09.

Kwota Wkładu EFMR: 148750.

Kod Pocztowy: 89-632.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00199-6523.2-SW1110276/18.


Promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna”. miejsc edukacyjno-rekreacyjnych oraz stworzenie działań adresowanych do najmłodszych mieszkańców obszaru poprzez zorganizowanie wyjazdów plenerowych 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dom Kultury w Ozimku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Sztuka wody”.

Skrócony opis operacji: propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Promocja zasobów rybackich i akwakultury obszaru RLGD „Opolszczyzna”. miejsc edukacyjno-rekreacyjnych oraz stworzenie działań adresowanych do najmłodszych mieszkańców obszaru poprzez zorganizowanie wyjazdów plenerowych.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 25832.61.

Kwota Wkładu EFMR: 18444.15.

Kod Pocztowy: 46-040.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00014-6523.2-SW0810024/18.e program, ewniosek plus arimr, energetyka wolsztyn, maciej augustyniak, jednostki certyfikujące, oswiadczenie o braku zmian arimr 2020, sokołowisko, chrzęsne, rafał górski świetlików 3, epuap zabezpieczenia, maja danilewicz magdalena żuk, hodowla owiec kameruńskich, staw bez pozwolenia, podpisywanie dokumentów pdf profilem zaufanym, arimr radom, pup w kole oferty pracy, ug słupsk, dowód wypłaty wzór wypełnienia, podaj skutki wymienionych rodzajów konkurencji…