00053-6521.3.1-OR1300006/19 Łubowski Marek

By | 29 października 2018

Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łubowski Marek.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja gospodarstwa rybackiego Marka Łubowskiego.

Skrócony opis operacji: Modernizacja Gospodarstwa polegać będzie na realizacji prac budowlanych oraz na zakupie sprzętu na potrzeby gospodarstwa.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 675619.88.

Kwota Wkładu EFMR: 253357.45.

Kod Pocztowy: 26-330.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00053-6521.3.1-OR1300006/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łąka Sławomir Stanisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych i przyjaznych środowisku praktyk i technik chowu ryb w obiekcie Gospodarstwo Rybackie „Łąka”..

Skrócony opis operacji: Przedmiotowa operacja dotyczy realizacji obu przewidzianych pakietów. tj. pakietu 1 – podstawowego w całości oraz pakietu 2 – wymóg 2.1 – rozszerzonego poprzez spełnienie wszystkich wymogów opisanych w rozporządzeniu wykonawczym. Wnioskodawca. realizując pakiet 2 – rozszerzony przewidział obsadzenie stawów cennymi gatunkami ryb. tj. szczupakiem. sandaczem. linem. amurem białym oraz tołpygą białą. Obiekt Gospodarstwo Rybackie „Łąka” powstało w 2017 r. i gospodaruje na trzech dzierżawionych stawach. położonych w miejscowości Spytkowice. Gospodarstwo posiada zaplecze w postaci dwóch stawów. W stawach prowadzona jest hodowla narybku karpia do ryby towarowej. W przyszłości Wnioskodawca planuję rozbudowę stawu tak. aby gospodarstwo było samowystarczalne..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 179559.

Kwota Wkładu EFMR: 67334.62.

Kod Pocztowy: 34-116.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00014-6521.3.1-OR0600004/19.projektowanie zbiorników żelbetowych pdf, konto 231, zbigniew ziejewski, płytki do toalety, rzeszów wielka, sutno, karta kontroli czystości pomieszczeń wzór, ile zboża z hektara, jak wylogowac sie z youtube, kot czarno biały rasa, odpady tworzyw sztucznych, euro eco meeting złotów 2017, starostwo pruszcz gdański, urząd gminy lwówek śląski, młynary bip, michalów, arimr bielsko, 64 113 osieczna, spójnia świdwin, armir ewniosek, monika fieluba, minimalna wielkość działki…