00053-6521.5-OR0100059/18 Mikołajczyk Zbigniew

By | 30 czerwca 2012

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Mikołajczyk Zbigniew.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zachowanie walorów środowiskowych i bioróżnorodności na terenie gospodarstwa rybackiego Z. Mikołajczyka.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 54023.65.

Kwota Wkładu EFMR: 40517.73.

Kod Pocztowy: 56-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00053-6521.5-OR0100059/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Kwasigroch Piotr Andrzej.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja i usprawnienie gospodarstwa Piotra Kwasigroch.

Skrócony opis operacji: Modernizacja i usprawnienie gospodarstwa Piotra Kwasigroch.

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 191590.92.

Kwota Wkładu EFMR: 71846.59.

Kod Pocztowy: 77-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00011-6521.3.1-OR1100015/17/18.jakiej kolwiek, parafka jak stworzyć, byszyno, arimr słupca, bartłomiej szcześniak, www.arimr.gov.pl wnioski, przetargi poznań, gierałtów, pole biwakowe ińsko linówko, wojcice, zgoda rodziców na prawo jazdy, umowa przedwstępna kupna gruntu rolnego pdf, lp wykonawca, art 106, lnianka uprawa…