00053-6523.2-SW1110084/17/18 Gmina Władysławowo

By | 6 lutego 2018

zmniejszenie antropopresji na cennny obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w okolicach wejść na plażepoprzez powstanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynkowego o funkcjach turystycznych i rekreacyjnych we wsi Karwia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Władysławowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa obiektów małej architektury turystycznej i rekreacyjnej ograniczających oddziaływanie antropopresji w miejscowości Karwia.

Skrócony opis operacji: Ochrona obszarów będących formami ochrony przyrody przez regulowanie ruchu turystycznego na obszarach cennych przyrodniczo.

Cel operacji: zmniejszenie antropopresji na cennny obszar Nadmorskiego Parku Krajobrazowego w okolicach wejść na plażepoprzez powstanie ogólnodostępnego miejsca wypoczynkowego o funkcjach turystycznych i rekreacyjnych we wsi Karwia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 568135.16.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 84-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00053-6523.2-SW1110084/17/18.


Utworzenie i wyposażanie terenów przyległych do zbiornika wodnego w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. przeznaczoną na użytek publiczny 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Przyrów .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej dla celów rekreacyjnych w miejscowości Przyrów ul. Świętego Mikołaja”.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Utworzenie i wyposażanie terenów przyległych do zbiornika wodnego w infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną. przeznaczoną na użytek publiczny.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 529390.55.

Kwota Wkładu EFMR: 191267.85.

Kod Pocztowy: 42-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00108-6523.2-SW1210121/19.


Podniesienie standardu życia mieszkańców z grup defaworyzowanych oraz poprawa warunków estetycznych miejscowości związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Woli Tesserowej. gmina Małogoszcz. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Małogoszcz .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu na miejsce rekreacji i wypoczynku w Woli Tesserowej. gm. Małogoszcz..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktur.

Cel operacji: Podniesienie standardu życia mieszkańców z grup defaworyzowanych oraz poprawa warunków estetycznych miejscowości związanych z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Woli Tesserowej. gmina Małogoszcz..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 119227.95.

Kwota Wkładu EFMR: 76007.

Kod Pocztowy: 28-366.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.2-SW1310005/18.


Poprawa jakości życia na obszarze objętym LSR i wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru LSR jako element zwiększania spójności terytorialnej poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Suwałki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo poprzez zagospodarowanie placu gminnego.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa jakości życia na obszarze objętym LSR i wspieranie zrównoważonego rozwoju obszaru LSR jako element zwiększania spójności terytorialnej poprzez utworzenie infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Sobolewo..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 254307.66.

Kwota Wkładu EFMR: 159958.95.

Kod Pocztowy: 16-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW1010025/17/18.


Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej. społecznej i rekreacyjnej oraz rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Puck poprzez zagospodarowanie stawu w miejscowości Połchowo. co wpływa na utrzymanie atrakcyjności obszaru objętego LSR. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Puck .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu stawu w Połchowie..

Skrócony opis operacji: Roboty przygotowawcze. odmulenie. oczyszczenie stawu. wymiana rury. parking. ciąg pieszy. ciąg pieszo – jezdny. plac zabaw dla dzieci. ogrodzenie działki. wyposażenie. siłownia. barierki ochronne. zieleń. oświetlenie terenu. monitoring. inspektor nadzoru..

Cel operacji: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej. społecznej i rekreacyjnej oraz rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Puck poprzez zagospodarowanie stawu w miejscowości Połchowo. co wpływa na utrzymanie atrakcyjności obszaru objętego LSR..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 615630.37.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00057-6523.2-SW1110094/17/18.


Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LSR w tym gminy Tychowo poprzez budowę centrum rekreacyjno turystycznego w Bukówku. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Tychowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa budynku centrum rekreacyjno turystycznego w Bukówku gm. Tychowo.

Skrócony opis operacji: 2.1.1. Tworzenie. rozwój. wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny historycznie lubterytorialnie związanych z działalnością rybacką na obszarze LSR do 2022 roku4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infra.

Cel operacji: Poprawa atrakcyjności turystycznej obszaru LSR w tym gminy Tychowo poprzez budowę centrum rekreacyjno turystycznego w Bukówku..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 367996.19.

Kwota Wkładu EFMR: 106250.

Kod Pocztowy: 78-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00155-6523.2-SW1610227/18.burska koza, jak wypełnić wniosek do agencji restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa, portal dzierzgon, rigp, izabelin centrum kultury, portal regionalny konin, ewidencja przychodów ryczałt wzór excel 2019, pamiętnik chrumasa, kowr plac bankowy, harmonogram prac budowlanych wzór, decytony, kredyt na ziemie, gmina sierakowice, pęperzyn, czynsz co wchodzi w skład, opis topograficzny punktu, wniosek o zwolnienie zus, a klasa warminsko mazurska, skutki brexitu dla polski, wszystkie akty, bip rydzyna, definicja gleby, gimnazjum im. jana pawła ii w łęczycy, wyniki przetargów…