00053-6523.2-SW1310061/18/19 Czekaj Krystian

By | 11 marca 2014

„Utworzenie przedsiębiorstwa ogólnobudowlanego poprzez zakup środków trwałych i wyposażenia”. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czekaj Krystian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Zakup środków trwałych i wyposażenia w celu utworzenia przedsiębiorstwa ogólnobudowlanego”.

Skrócony opis operacji: „Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury”. obejmujący „podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie dzi.

Cel operacji: „Utworzenie przedsiębiorstwa ogólnobudowlanego poprzez zakup środków trwałych i wyposażenia”..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 91526.51.

Kwota Wkładu EFMR: 35008.1.

Kod Pocztowy: 28-340.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00053-6523.2-SW1310061/18/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zieliński Wiesław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Operacja w zakresie działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe”.

Skrócony opis operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 309442.1.

Kwota Wkładu EFMR: 232081.57.

Kod Pocztowy: 59-225.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00045-6521.5-OR0100068/18.


Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie uprawiania sportów wodnych oraz utworzenie dwóch nowych miejsc pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: „POL-RYB” Woś Marcin Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Podjęcie działalności w zakresie uprawiania sportów wodnych – FLYBOARDINGU..

Skrócony opis operacji: 4.02.2002.

Cel operacji: Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie uprawiania sportów wodnych oraz utworzenie dwóch nowych miejsc pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 88872.25.

Kwota Wkładu EFMR: 37770.7.

Kod Pocztowy: 76-270.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00084-6523.2-SW1110136/17/18.


Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Dom Weselny Szczekarkówka Iwona Czajka poprzez utwardzenie placu oraz zakup wyposażenia w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz wprowadzenie nowych usług w zakresie turystyki. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Czajka Iwona.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Utwardzenie placu oraz zakup wyposażenia niezbędnego do poprawy jakości świadczonych usług oraz rozszerzenia działalności gospodarczej o usługi turystyczne wykorzystujące wodny potencjał obszaru”.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury obejmującej podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działa.

Cel operacji: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa Dom Weselny Szczekarkówka Iwona Czajka poprzez utwardzenie placu oraz zakup wyposażenia w celu poprawy jakości świadczonych usług oraz wprowadzenie nowych usług w zakresie turystyki..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-02-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 377896.99.

Kwota Wkładu EFMR: 160605.8.

Kod Pocztowy: 24-313.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00048-6523.2-SW0310082/18/19.ceny dzialek, bieżnia lekkoatletyczna wymiary, list przewozowy doc, oferty pracy goldap, seul powierzchnia, schronisko w sokołowie podlaskim, przetarg samochód, anr kielce, podatek od sprzedaży ziemi rolnej ze spadku, budowa zbiornika retencyjnego, ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego 2019, powiatowy nadzór budowlany, sklada propozycje zawarcia umowy, borsuki kolonia, kredyt studencki…