00053-6523.2-SW1510052/18/19 Polna Development Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa

By | 20 października 2015

Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę plaży prywatnej w Margoninie oraz utworzenie 3 miejsc pracy. w oparciu o umowę o pracę. niezwiązanych z sektorem rybackim i ich utrzymanie przez okres 3 lat od rozliczenia projektu. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Polna Development Zakład Usług Komunalnych w Margoninie Sp. z o.o. Spółka Komandytowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu w rejonie wyciągu nart wodnych w Margoninie.

Skrócony opis operacji: różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Rozwój działalności gospodarczej poprzez budowę plaży prywatnej w Margoninie oraz utworzenie 3 miejsc pracy. w oparciu o umowę o pracę. niezwiązanych z sektorem rybackim i ich utrzymanie przez okres 3 lat od rozliczenia projektu..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 272458.84.

Kwota Wkładu EFMR: 108988.7.

Kod Pocztowy: 64-830.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00053-6523.2-SW1510052/18/19.


Ochrona obszarów nadzatokowych oraz parku im. Felikcja Nowowiejskiego przed nadmierną presją turystów i zanieczyszczeniem wody i plaż poprzez modernizację i zwiększenie przepustowości toalet w Przystani Jachtowej w Pucku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miejski Ośrodek Kultury Sportu i rekreacji w Pucku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja Przystani Jachtowej w Pucku.

Skrócony opis operacji: 4.03.2004.

Cel operacji: Ochrona obszarów nadzatokowych oraz parku im. Felikcja Nowowiejskiego przed nadmierną presją turystów i zanieczyszczeniem wody i plaż poprzez modernizację i zwiększenie przepustowości toalet w Przystani Jachtowej w Pucku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 353894.67.

Kwota Wkładu EFMR: 225607.85.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00069-6523.2-SW1110086/17/18.


Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez budowę ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego o powierzchni 53.35 m2 w miejscowości Muntowo i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mrągowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Muntowo.

Skrócony opis operacji: tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Tworzenie infrastruktury rekreacyjnej przeznaczonej na użytek publiczny poprzez budowę ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego o powierzchni 53.35 m2 w miejscowości Muntowo i utrzymanie go przez okres 5 lat od dnia dokonania płatności końcowej.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 39417.75.

Kwota Wkładu EFMR: 28479.25.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00042-6523.2-SW1410065/17/18.


Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Chmielno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa przystani żeglarskiej nad jeziorem Raduńskim Dolnym w Chmielnie – etap I.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane.

Cel operacji: Poprawa publicznie dostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej związanej z turystyką wodną na terenie gminy Chmielno.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 733709.41.

Kwota Wkładu EFMR: 170000.

Kod Pocztowy: 83-333.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00039-6523.2-SW1110080/17/18.www.zatory.pl, zaproszenie do współpracy mail wzór, szklarz ruda szczecin, horodyszcze lubelskie, polesie łódzkie, biblioteka kaźmierz, stegna pomorskie, dane radarowe, lipka wielkopolskie, urząd miasta brańsk, parafia środa wielkopolska, kww spoza sitwy, żywienie opasów system angielski, oświadczenie o podwykonawstwie odwrotne obciążenie wzór, e szczuczyn ogloszenia, trwało, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa biuro powiatowe…