00054-6523.4-SW0310088/18/19 Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza”

By | 15 września 2011

Funkcjonowanie LGR na 2019 rok 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka W Dolinie Tyśmienicy i Wieprza” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Funkcjonowanie LGR na 2019 rok.

Skrócony opis operacji: Funkcjonowanie LGR na 2019 rok.

Cel operacji: Funkcjonowanie LGR na 2019 rok.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 266903.58.

Kwota Wkładu EFMR: 215523.45.

Kod Pocztowy: 21-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00054-6523.4-SW0310088/18/19.


Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska poprzez zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w wyniku wybudowania 2 ciągów pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupem wyposażenia. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Miasto i Gmina Górzno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górzyńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie poprzez wybudowanie 2 ciągów pieszych wraz z elementami infrastruktury towarzyszącej oraz zakupem wyposażenia..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Wykorzystanie zasobów i walorów środowiska poprzez zagospodarowanie terenu przy jeziorze Górznieńskim i stawie na Wisiałkach w Górznie w wyniku wybudowania 2 ciągów pieszych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zakupem wyposażenia..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 267158.34.

Kwota Wkładu EFMR: 193021.4.

Kod Pocztowy: 87-320.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00033-6523.2-SW0210048/18.irz arimr, ozarow swietokrzyskie, sprawozdanie pedagoga szkolnego za i semestr, anna klimkowska, ceny żyta 2020, arabia saudyjska kontynent, nieruchomosci slawa, umowa najmu lokalu usługowego, budowa ziarna zbożowego, bobolice koszalin, medal za zasługi, co to nazwisko rodowe, euro złote, zobowiązania wekslowe, dębica, dębicki, podkarpackie, urząd gminy czerniejewo, książka rejestracji świń…