00055-6521.5-OR1300057/18 Gospodarstwo Rybackie Wójcza Sp. z o.o.

By | 11 lutego 2015

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rybackie Wójcza Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Świadczenie usług środowiskowych przez obiekt hodowli ryb „Jastrzębiec”.

Skrócony opis operacji: Operacja będzie polegała na świadczeniu usług środowiskowych przez obiekt hodowli ryb „Jastrzębiec” poprzez realizację następujących pakietów. Pakiet 1 – podstawowy oraz Pakiet 2 – rozszerzony ale wyłącznie w zakresie wymogu 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 560607.35.

Kwota Wkładu EFMR: 420455.51.

Kod Pocztowy: 28-133.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00055-6521.5-OR1300057/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności Gospodarstwa Rybackiego w Stary Brus z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gospodarstwo Rolno-Rybackie Stary Brus Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój gospodarstwa Rybackiego Stary Brus Sp.zoo.

Skrócony opis operacji: Zakup środków transportu oraz maszyn i urządzeń..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności Gospodarstwa Rybackiego w Stary Brus z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 265116.86.

Kwota Wkładu EFMR: 99418.82.

Kod Pocztowy: 21-220.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00016-6521.3.1-OR0300030/17/18.


zwiekszenie konkurencyjności i rentowności przedsiebiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Brandys Michał.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup maszyn rolniczych oraz służących modernizacji gospodarstwa rybackiego..

Skrócony opis operacji: Zakup: ciągnika rolniczego. przyczepy rolniczej. basenów do przewozu ryb. aeratorów. kosiarki tylno-bocznej..

Cel operacji: zwiekszenie konkurencyjności i rentowności przedsiebiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 370443.77.

Kwota Wkładu EFMR: 138916.41.

Kod Pocztowy: 43-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00034-6521.3.1-OR1200005/19.wietlin 3, wysługa, kozy podkarpackie, kwalifikowany, wydanie dowodu osobistego dla dziecka, mogilany plan zagospodarowania, karty pracy klasa 2 ortografia, arimr śrem, fiszka projektowa, maria seweryn igor dzierzęcki 2019, dynów podkarpackie, orla podlaskie, co to jest chodnik, urząd gminy olsztynek, pornhubhttps://www.google.pl, lipno 64-111, 51/3, e-mailu, grunt g1, patnów, łukowski…