00055-6521.5-OR1400005/18 Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy

By | 28 sierpnia 2016

zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z se 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Bydgoszczy .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: zakup specjalistycznego środka transportu ryb.

Skrócony opis operacji: celem planowanej operacji w ramach PO „Rybactwo i Morze” jest zakup samochodu skrzyniowego oraz wyposażenie w basen do transportu żywych ryb. 1.Zakup samochodu skrzyniowego marki Volkswagen model transporter o dopuszczalnej masie całkowitej podwyższonej do 3000kg. napęd na 4 koła. silnik wysokoprężny o poj. 2000cm3. skrzynia biegów – 6 biegowa. kabina pojedyńczacena brutto 133 577.00 zł.2.Wyposażenie samochodu w basen do transportu żywych ryb o poj. 800l. wyposażony w szyber. ramę natleniającą. regulator przepływu tlenu. skrzynkę ochronną regulatora. uchwyt na butlę tlenową leżącą. gumę ochronną pod basen. system mocujący. rynnę spustową 1.2 m. system mocujący i montaż. przewidziany termin rozpoczęcia projektu luty 2018 r. zakończenia luty 2019 r. cena zestawu brutto 145 163.60 zł.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z se.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 99595.15.

Kwota Wkładu EFMR: 74696.36.

Kod Pocztowy: 87-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00055-6521.5-OR1400005/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Łosiewicz Marek Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja parku maszynowego w Gospodarstwie Rybackim Bąkowiec.

Skrócony opis operacji: Zakup nowych maszyn: ciągnik rolniczy. ładowacz wraz z osprzętem oraz kosiarka tylno-boczna..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstwa z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 252088.5.

Kwota Wkładu EFMR: 94533.18.

Kod Pocztowy: 26-930.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00008-6521.3.1-OR0700009/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marchut Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wsparcie wykorzystania tradycyjnych lub przyjaznych środowisku praktyk i technik w chowie i hodowli ryb na obiekcie „Żużel”..

Skrócony opis operacji: 1)Roczny całkowity przyrost masy ryb poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu chowu lub hodowli ryb.2)wykaszanie nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie do dnia 15 września3) Produkcja dodatkowych cennych gatunków ryb. wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia. w ilości co najmniej 3% masy rocznej produkcji karpi w danym obiekcie chowu lub hodowli ryb. Operacja będzie prowadzona na stawach „Żużel” zlokalizowanych w pow. Stalowa Wola. obręb Lipa. gm. Zaklików. dz.ew. 4035.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 225754.2.

Kwota Wkładu EFMR: 169315.65.

Kod Pocztowy: 37-470.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej .

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00063-6521.5-OR1300064/18.dni rajgrodu 2019, malzonka, podanie o zakup sprzętu wzór, gmina leczyce, rury przepustowe karbowane, grunt obsiany zbożem, bilna, wzór kosztorysu ofertowego, 36-072, ilona bartosiak-majcher, wezwanie do usunięcia wad budowlanych wzór, podkałek, poczta krośnice, zaświadczenie o uczęszczaniu na zajęcia sportowe, skrutacyjna, wyszewo, dzierżawa działki rolnej, inf opp wzór wypełnienia 2017…