00055-6523.2-SW1110088/17/18 Gmina Krokowa

By | 2 czerwca 2014

Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez budowę infrastruktury o funkcji turystycznej i rekreacyjnej. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Krokowa .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa pomostu nad wodą w miejscowości Lisewo wraz z umocnieniem brzegu i zagospodarowaniem terenu..

Skrócony opis operacji: Roboty ziemne. elementy zjazdu. podbudowy. nawierzchnia. pobocza. przepust pod drogą. ścieżka wokół stawu. ścieżki. plac utwardzony. plac zabaw. siłownia. mała architektura. lampy solarne. pergola. pomost. zieleń. przepusty..

Cel operacji: Ochrona środowiska przyrodniczego poprzez budowę infrastruktury o funkcji turystycznej i rekreacyjnej..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 241879.5.

Kwota Wkładu EFMR: 125414.51.

Kod Pocztowy: 84-110.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW1110088/17/18.


Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców i turystów w oparciu o kulturowe bogactwo obszarów rybackich poprzez utworzenie jednego nowego skansenu rybackiego w nadmorskiej miejscowości Mechelinki gm. Kosakowo 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Kosakowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu działek nr 214/7 i 230 przy ul. Nadmorskiej w Mechelinkach-zadanie budżetowe „Skanen w Mechelinkach”- budowa placu rekreacyjnego wraz z infrastrukturą techniczną – etap I.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane.

Cel operacji: Rozwój oferty czasu wolnego dla mieszkańców i turystów w oparciu o kulturowe bogactwo obszarów rybackich poprzez utworzenie jednego nowego skansenu rybackiego w nadmorskiej miejscowości Mechelinki gm. Kosakowo.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-10-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 496415.42.

Kwota Wkładu EFMR: 217721.46.

Kod Pocztowy: 81-198.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00064-6523.2-SW1110092/17/18.burmistrz drawska pomorskiego, szkoła podstawowa w sulmierzycach, aleksandra mikołajewska, www groszek pl, zbiornik na gaz podziemny, jezioro limajno, e-wniosek arimr, restrukturyzacja małych gospodarstw 2020 wniosek, wycinka drzew 2019 przepisy, ustawa o podatku od towarów i usług tekst jednolity 2020, weryfikacja nr eori, biuro nieruchomości wołomin, wskazane pojemniki nie są przeznaczone do stosowania w tej drukarce, grunt otrzymany z parcelacji, domacyno, www bs chodzież, kontrast zespół, energa kepno, ug wodzisław, zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego wzór, jarkowo, potęcjał, justyna kowalik…