00055-6523.2-SW1610042/17/18 Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Mędzynarodowych

By | 1 czerwca 2019

Przygotowanie i realizacja zadań mających promować dziedzictwo kulturowe rybaków w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Operacja będzie polegała na przygotowaniu oraz promocji wystawy fotograficznej i katalogu edukacyjnego. Zaplanowano zorganizowanie wernisażu 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Fundacja Centrum Inicjatyw Regionalnych i Mędzynarodowych .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rybackie więzi – znaczenie rybołówstwa dla tworzenia się nowej rzeczywistości społecznej po drugiej wojnie światowej w regionie Zalewu Szczecińskiego. Wystawa fotografii i album edukacyjny.

Skrócony opis operacji: 4.4 „Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego”. 4.4.2 Promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Przygotowanie i realizacja zadań mających promować dziedzictwo kulturowe rybaków w rejonie Zalewu Szczecińskiego. Operacja będzie polegała na przygotowaniu oraz promocji wystawy fotograficznej i katalogu edukacyjnego. Zaplanowano zorganizowanie wernisażu .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 33903.03.

Kwota Wkładu EFMR: 22373.7.

Kod Pocztowy: 60-132.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00055-6523.2-SW1610042/17/18.


zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Winiarski Bogdan.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Modernizacja zakładu produkującego rybę towarową i narybek wraz z budową przetwórni ryb w Chełpie..

Skrócony opis operacji: budowa części hydrotechnicznej z infrastrukturą towarzyszącą oraz utwardzenie placu manewrowego. częściowe wyposażenie części hydrotechnicznej (części podchowowo-tuczowej. wyposażenie części hydrotechnicznej. budowa budynku gospodarczego wraz z infrastrukturą techniczną. wyposażenie części produkcyjnej wylęgarni. maszyna do patroszenia.

Cel operacji: zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 10609360.

Kwota Wkładu EFMR: 3978510.

Kod Pocztowy: 73-200.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00005-6521.3.3-OR1600007/17/19.targowisko piła, szukaj.com, magazynowa 3 kielce, corel licencja tego oprogramowania jest nieważna, dopłaty do tytoniu 2017, 112 euro, lgd prowent, dzień świętego marcina w niemczech, agencja nieruchomości rolnych wrocław, modernizacja gospodarstw rolnych 2018, anr wrocław, pomoc suszowa 2019 wniosek, imitacja towaru krzyżówka, przykładowy opis otoczenia firmy, dywersyfikacja definicja, przekrój żyły, podatek od studni 2018, sprzedaż nieruchomości rolnej…