00056-6523.2-SW1310068/18/19 Sędek Wojciech

By | 20 grudnia 2011

„Utworzenie nowego miejsca pracy poprzez zakup samochodu do punktu bezpośredniej sprzedaży ryb” 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sędek Wojciech.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: „Utworzenie objazdowego punktu bezpośredniej sprzedaży ryb”.

Skrócony opis operacji: Podnoszenie wartości produktów. tworzenie miejsc pracy. zachęcanie młodych ludzi i propagowanie innowacji na wszystkich etapach łańcucha dostaw produktów w sektorze rybołówstwa.

Cel operacji: „Utworzenie nowego miejsca pracy poprzez zakup samochodu do punktu bezpośredniej sprzedaży ryb”.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 102600.

Kwota Wkładu EFMR: 43605.

Kod Pocztowy: 28-366.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00056-6523.2-SW1310068/18/19.


Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania Opolszczyzna .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Koszty bieżące i aktywizacja za rok 2017.

Skrócony opis operacji: Wsparcie bieżącego funkcjonowania LGD zapewniające sprawną i efektywną pracę LGD. w tym sprawne funkcjonowanie biura LGD oraz doskonalenie zawodowe osób uczestniczących w realizacji LSR oraz animowanie LSR.

Cel operacji: Sprawne wdrażanie LSR. w tym realizacja Planu Komunikacji.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 273428.5.

Kwota Wkładu EFMR: 220792.6.

Kod Pocztowy: 46-043.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6523.4-SW0810001/16.


Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami samorządów oraz przedstawicielami sektora rybackiego obydwóch grup biorących udział w projekcie oraz nabycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich w Szwecji 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: RYBACKA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA „JURAJSKA RYBA” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyjazd studyjny do Szwecji – „Budowanie oferty turystycznej na obszarze RLGD „Jurajska Ryba”poprzez wymianę doświadczeń oraz dobrych praktyk..

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Wymiana doświadczeń oraz dobrych praktyk pomiędzy przedstawicielami samorządów oraz przedstawicielami sektora rybackiego obydwóch grup biorących udział w projekcie oraz nabycie praktycznej wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Rybackich w Szwecji .

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 187651.32.

Kwota Wkładu EFMR: 151527.8.

Kod Pocztowy: 42-248.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.3 Działania z zakresu współpracy.

kod działania: 4.03.2021.

Numer Umowy: 00004-6523.3-SW1210004/18.


Wydanie publikacji wraz z klipem. dzięki którym zostaną przekazane treści dotyczące bogactwa środowiska akwakultury terenu obejmującego RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” wraz z zarysem historycznym związanym z rybactwem i rybołówstwem 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rybacka Lokalna Grupa Działania „Pojezierze Dobiegniewskie” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Poznaj nasze pojezierze – publikacja przyrodniczo-historyczna wraz z klipem. promujące dziedzictwo kulturowe oraz przyrodnicze na obszarach rybackich i akwakultury.

Skrócony opis operacji: Przygotowanie części merytorycznej publikacji. druk publikacji. produkcja klipu.

Cel operacji: Wydanie publikacji wraz z klipem. dzięki którym zostaną przekazane treści dotyczące bogactwa środowiska akwakultury terenu obejmującego RLGD „Pojezierze Dobiegniewskie” wraz z zarysem historycznym związanym z rybactwem i rybołówstwem.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-06-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-01-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 53119.35.

Kwota Wkładu EFMR: 38378.35.

Kod Pocztowy: 66-520.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW0430001/19.wysokomazowiecki.pl, zbiornik.com aktywacja sms, ile kosztuje zalesienie 1 ha, wnioski do dalszej pracy nauczyciela, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa toruń, bieszków, oswiadczenie o zameldowaniu, czy jest obowiązek meldunkowy, nieruchomosci bartoszyce, ceny żywca wołowego 2018, jak obliczyć więźbę dachową, cena lasu za ar, urzad pracy przeworsk, motywy podjęcia działalności gospodarczej, budowa artykułu, skarga na urzędnika…