00057-6521.5-OR1400009/18 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolłajsy” Sp. z o.o.

By | 25 kwietnia 2017

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Rolłajsy” Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Prowadzenie dobrych praktyk rybackich w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Rolłajsy” Sp. z o.o. Gm. Gietrzwład.

Skrócony opis operacji: Prowadzenie dobrych praktyk rybackich w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „Rolłajsy” Sp. z o.o. Gm. Gietrzwład.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 325040.

Kwota Wkładu EFMR: 243780.

Kod Pocztowy: 11-036.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00057-6521.5-OR1400009/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Nowak Stanisław.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup specjalistycznego środka transportu produktów akwakultury. maszyn i sprzętu rybackiego. komputera wraz z oprogramowaniem oraz wykonanie ogrodzenia celem usprawnienia i modernizacji gospodarstwa rybackiego.

Skrócony opis operacji: Środek transportu produktów akwakultury 1kpl. basen do transportu żywych ryb z osprzętem na ramie stalowej 2szt.. areator łopatkowy 3szt.. motopompa 1szt..Laptop z systemem operacyjnym Win 10 Pro 1szt..Pakiet Microsoft Office 2016 szt.1. tlenomierz 1szt.. pompa elektryczna 1szt.. kasarek 3szt.. modernizacja ogrodzenia stawów rybnych w celu ochrony przed dzikimi drapieżnikami wg kosztorysu 1kpl. przygotowanie biznesplanu 1kpl..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 373747.4.

Kwota Wkładu EFMR: 140155.27.

Kod Pocztowy: 34-603.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00006-6521.3..nova mazur bartoszyce, numery działek rolnych na mapie, wysypisko śmieci gdańsk, zespół szkół w siedliszczu, przemyśl bip, septoderm żel, trzciana parafia, jedlnia pl, ile kur niosek można hodować bez rejestracji 2018, korytarz książęcy, bydgoszcz wieś, sidra podlaskie, cieszko, konkursy dla dzieci i rodziców festyn, procedura uchwalania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa mielec, pas ziemi uprawnej krzyżówka, cytrusy niższa klasyfikacja…