00057-6523.2-SW1110094/17/18 Gmina Puck

By | 2 grudnia 2014

Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej. społecznej i rekreacyjnej oraz rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Puck poprzez zagospodarowanie stawu w miejscowości Połchowo. co wpływa na utrzymanie atrakcyjności obszaru objętego LSR. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Puck .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie terenu stawu w Połchowie..

Skrócony opis operacji: Roboty przygotowawcze. odmulenie. oczyszczenie stawu. wymiana rury. parking. ciąg pieszy. ciąg pieszo – jezdny. plac zabaw dla dzieci. ogrodzenie działki. wyposażenie. siłownia. barierki ochronne. zieleń. oświetlenie terenu. monitoring. inspektor nadzoru..

Cel operacji: Poprawa zagospodarowania przestrzeni publicznej. społecznej i rekreacyjnej oraz rozwój infrastruktury turystycznej Gminy Puck poprzez zagospodarowanie stawu w miejscowości Połchowo. co wpływa na utrzymanie atrakcyjności obszaru objętego LSR..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 615630.37.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 84-100.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00057-6523.2-SW1110094/17/18.


Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konarzyny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii – etap II..

Skrócony opis operacji: 4.03.2005.

Cel operacji: Ochrona obszarów cennych przyrodniczo poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 232271.49.

Kwota Wkładu EFMR: 131888.6.

Kod Pocztowy: 89-607.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00164-6523.2-SW1110283/18.


Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Białężyn 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Czarnków .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Stworzenie publicznej infrastruktury rekreacyjnej – Budowa kompleksu rekreacyjnego w miejscowości Białężyn.

Skrócony opis operacji: 4.4 Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego:4.4.1 Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infr.

Cel operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego na obszarach rybackich poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Białężyn.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 66977.1.

Kwota Wkładu EFMR: 48390.5.

Kod Pocztowy: 64-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW1510039/18.szkoła podstawowa w zielinie, opalenica, nowotomyski, wielkopolskie, gospodarstwo rybackie szramek, urzad pracy złotów oferty pracy, ziemii ziemi, pamiątkowo poznań, wypadek bielejewo, prow 2007-13, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa wrocław, kontygenty, nowa era matematyka klasa 8, praca połajewo, kowr nowogard, wniosek o dopłaty bezpośrednie 2020, maciej krzymowski…