00058-6521.5-OR0500058/18 Pawełoszek Łukasz Marcin

By | 15 grudnia 2011

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Pawełoszek Łukasz Marcin.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dofinansowanie w zakresie działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie chowu i hodowli Kluki..

Skrócony opis operacji: Dofinansowanie w zakresie działania 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe w obiekcie chowu i hodowli Kluki..

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 279183.64.

Kwota Wkładu EFMR: 209387.73.

Kod Pocztowy: 97-415.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00058-6521.5-OR0500058/18.


99595.15 Polska 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: .

Numer Identyfikacyjny Statku: 99595.15.

Nazwa operacji: 74696.36.

Skrócony opis operacji: 45-031.

Cel operacji: Polska.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2.05.2021.

Kwota Wkładu EFMR: 00061-6521.5-OR0800006/18.

Kod Pocztowy: 45-031.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.2 Usługi doradcze dla gospodarstw akwakultury.

kod działania: 2.02.2021.

Numer Umowy: 00002-6521.2-OR0800003/18/19.gmina radomyśl, rol szansa, parafia krobia, zaspy, mariusz pucyło, nabor.progman.pl, czy nieużytki to grunty rolne, zus rp-9, urzad gminy warta, komorów dolnośląskie, wicina, kamera krosno odrzańskie, czarny bez skup, tuchola technikum, e-wniosek plus, rzutnia do pchnięcia kulą, hymn węgierski…