00058-6523.2-SW1310070/18/19 Andrzej Batruch –

By | 9 kwietnia 2013

Wzrost dochodów przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności gospodarczej o nowe usługi turystyki wodnej – spływy kajakowe. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Andrzej Batruch -.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup środków trwałych i wyposażenia w celu rozszerzenia działalności gospodarczej o usługi rekreacyjne..

Skrócony opis operacji: 4.2. Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich 4.2.1. Podejmowanie. wykonywanie lub rozwijanie działalności gospodarczej służ.

Cel operacji: Wzrost dochodów przedsiębiorstwa poprzez rozszerzenie działalności gospodarczej o nowe usługi turystyki wodnej – spływy kajakowe..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-07-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 45774.12.

Kwota Wkładu EFMR: 19453.95.

Kod Pocztowy: 31-024.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00058-6523.2-SW1310070/18/19.


105924.52 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski imienia Prof. M. Czai Sp. z o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykorzystanie tradycyjnych i przyjaznych praktyk i technik w chowie i hodowli ryb w gospodarstwie rybackim Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Grodziec Śląski im. Prof. M. Czai..

Skrócony opis operacji: W ramach operacji Zakład Doświadczalny w Grodźcu Śląskim realizował będzie wymogi pakietu 1 podstawowego oraz pakiet 2 rozszerzony w zakresie wymogu 2.1. Całkowity roczny przyrost ryb utrzymany będzie poniżej 1500 kg/ha powierzchni ogroblowanej obiektu i będzie wykaszane nie mniej niż 1/2 długości koron grobli na szerokość nie mniejszą niż 1 metr. co najmniej dwukrotnie w sezonie. w terminie od dnia 15 września każdego roku. Produkowane będą cenne gatunki ryb. wymienione w załączniku do rozporządzenia. w ilości co najmniej 3 % masy rocznej produkcji karpia. Operacja będzie realizowana w kompleksie stawów w Kostkowicach (woj. śląskie. pow. cieszyński. gm. Dębowie.

Cel operacji: 105924.52.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 32-625.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: Polska.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Kwota Wkładu EFMR: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Kod Pocztowy: 2.05.2021.

Państwo: 00015-6521.5-OR0600003/18.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.1 Innowacje w akwakulturze.

kod działania: 2.01.2021.

Numer Umowy: 00001-6521.1-OR1600002/17/18.


Poprawa i dostarczenie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi. 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Gromadzenie danych. zarządzanie nimi i ich wykorzystywanie w sektorze rybołówstwa oraz wspieranie doradztwa naukowego w zakresie wspólnej polityki rybołówstwa..

Skrócony opis operacji: Gromadzenie danych na potrzeby zarządzania rybołówstwem zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 1380/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie wspólnej polityki rybołówstwa. . zlecone Morskiemu Instytutowi Rybackiemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu z siedzibą w Gdyni na podstawie umowy RYB/2/2014 oraz RYB/1/2015. Przedmiotem operacji jest zebranie. z zgromadzenie danych danych biologicznych. ekonomicznych. z rybołówstwa komercyjnego. rejsów badawczych. ekosystemów jak również koordynacja badań dla opisu i oceny sektora rybackiego..

Cel operacji: Poprawa i dostarczenie wiedzy naukowej oraz gromadzenie danych i zarządzanie nimi..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2014-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2016-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 9592906.

Kwota Wkładu EFMR: 7674324.8.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.2 Gromadzeni.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00013-6522.1.1-OR0700008/18.ustawa z dnia 16 września 1982 r prawo spółdzielcze, ww wyżej wymieniony, demontaż eternitu cena, daniel przybylski, zestaw wodomierzowy schemat, psse kielce, sprzedaż nieruchomości rolnej, krzysztof loc matki pszczele, dom weselny nad pilicą przedbórz, lipka tarnów, uproszczony plan urządzania lasu, lewandowski majątek, podgik ożarów mazowiecki, dyspozycja zwrotu nadwyżki pzu, gmina łeczyce…