00059-6521.5-OR1200054/18 Suchodolska Krystyna

By | 14 grudnia 2019

Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Suchodolska Krystyna.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Działania z zakresu akwakultury świadczącej usługi środowiskowe związane z hodowlą ryb na stawach obiektu Tulowice..

Skrócony opis operacji: Operacja obejmować będzie obiekt hodowlany Tułowice składajacy się z 4 stawów o łącznej powierzchni ogroblowanej stawów 18.17 ha: staw nr 1 o powierzchni 3.25 ha. na którym prowadzona jest produkcja karpia handlowego. staw nr 2 o powierzchni 3.30 ha. na którym prowadzona jest produkcja materiału zarybieniowego karpia. staw nr 3 o powierzchni 7.29 ha. na którym prowadzona jest produkcja karpia handlowego. staw nr 4 o powierzchni 4.33 ha. na którym prowadzona jest produkcja karpia handlowego. Stawy zasilane są wodą z rzeki Ścinawa Niemodlinska zgodnie z posiadanym pozwoleniem wodnoprawnym.Na w/w stawach realizowany będzie pakiet 1 podstawowy oraz pakiet 2 w zakresie wymogu 2.1 dotyczącego produkcji ryb dodatkowych (w tym amura białego). Stawy położone są w województwie opolskim. powiecie opolskim. gmina Tułowice. obręb .

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 477877.55.

Kwota Wkładu EFMR: 358408.16.

Kod Pocztowy: 95-083.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00059-6521.5-OR1200054/18.


2022-12-01 24-173 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: 2018-01-01.

Numer Identyfikacyjny Statku: 2022-12-01.

Nazwa operacji: 275921.8.

Skrócony opis operacji: 206941.35.

Cel operacji: 24-173.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: Polska.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

Kwota Wkładu EFMR: 2.05.2021.

Kod Pocztowy: 00052-6521.5-OR0300071/18.

Państwo: 00051-6521.5-OR0300070/18.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00006-6521.3.1-OR0300025/17/18.


Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury. 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Marczak Ryszard.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wyposażenie gospodarstwa Rybackiego w maszyny niezbędne do prowadzenia chowu i hodowli ryb..

Skrócony opis operacji: Zakup maszyn niezbędnych do prowadzenia chowy i hodowli ryb..

Cel operacji: Zwiększenie konkurencyjności i rentowności przedsiębiorstw z sektora akwakultury..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 344669.84.

Kwota Wkładu EFMR: 129026.19.

Kod Pocztowy: 24-173.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.3 Inwestycje produkcyjne w akwakulturę.

kod działania: 2.03.2021.

Numer Umowy: 00006-6521.3.1-OR0300025/17/18.targi boguchwała 2018, pompa do ścieków sanitarnych, jezioro kackie, obliczanie długości krokwi z rzutu tabela, prac olsztyn, agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa koluszki, bydlo hereford, zakład gospodarki komunalnej suchy las, wojciech nadziałek, ot 2017, rura osłonowa na przyłączu wodociągowym, piotr koza kozerski, mpzp biskupice, gdzie wyrzucać opakowania po lekach, drawno zachodniopomorskie…