00060-6523.2-SW0510033/18 Gmina Konstantynów Łódzki

By | 20 czerwca 2014

Poprawa stanu środowiska zbiornika wodnego w Konstantynowie Łódzkim poprzez przeprowadzenie rekultywacji i renaturyzacji zbiornika wodnego. polegającej na przebudowie zastawki na budowlę spustowo-przelewową oraz budowie instalacji podczyszczania wody zbio 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Konstantynów Łódzki .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przywrócenie równowagi ekologicznej w zbiorniku wodnym w Konstantynowie Łódzkim.

Skrócony opis operacji: Wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym operacje na rzecz łagodzenia zmiany klimatu.

Cel operacji: Poprawa stanu środowiska zbiornika wodnego w Konstantynowie Łódzkim poprzez przeprowadzenie rekultywacji i renaturyzacji zbiornika wodnego. polegającej na przebudowie zastawki na budowlę spustowo-przelewową oraz budowie instalacji podczyszczania wody zbio.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 230426.75.

Kwota Wkładu EFMR: 119000.

Kod Pocztowy: 95-050.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW0510033/18.


Bezpośrednim celem operacji i efektem niniejszej operacji jest zakup obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny i utworzenie jednego miejsca pracy. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zakup obiektu infrastruktury w postaci zadaszenia scenicznego wraz z systemem nagłośnienia i oświetlenia na potrzeby upowszechniania i promocji kultury lokalnej wśród mieszkańców i turystów przez Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku..

Skrócony opis operacji: 4.4. 4.4.1.

Cel operacji: Bezpośrednim celem operacji i efektem niniejszej operacji jest zakup obiektu infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej przeznaczonej na użytek publiczny i utworzenie jednego miejsca pracy..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 143098.65.

Kwota Wkładu EFMR: 97306.3.

Kod Pocztowy: 05-140.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00015-6523.2-SW0710020/17/18.


Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Gościno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Kształtowanie przestrzeni publicznej sołectwa Dargocice poprzez budowę publicznie dostępnej ścieżki rowerowej tj. miejsca rekeracji i wypoczynku na terenie Gminy Gościno.

Skrócony opis operacji: Roboty budowlane związane z budową ścieżki rowerowej.

Cel operacji: Utworzenie ścieżki rowerowej długości 570.44m i szerokości 4.00 m między drogą publiczną 330Z w kierunku Gminy Stawoborze na działce nr 231 przedłużającej ścieszkę rowerową Gościno-Dargocice.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-04-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 424279.95.

Kwota Wkładu EFMR: 180318.15.

Kod Pocztowy: 78-120.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00056-6523.2-SW1610020/17/18.klasa ziemi, zaświadczenie o numerze konta, poznań chodzież, kamerowanie net, wesołowo, pge dystrybucja wyszków, siwz skrót, 48 22 212 71 37, lubniewice lubuskie, jacek sokal gabinet, mieczysława pawlica, mapa kujawsko pomorskie szczegółowa, regulamin organizacyjny spółki, wklad wlasny na kredyt, leszek brzdękiewicz, www pis org pl, wał kolczatka, łęczyca miasto, żądaj, podkład kolejowy cena, prognozy cen truskawek 2019, działka rolno budowlana co to znaczy…