00060-6523.2-SW1210068/18 Dziembor Marian

By | 31 października 2019

Celem operacji jest utrzymanie miejsca pracy w gospodarstwie rybackim poprzez zakup systemu monitoringu wizyjnego. łodzi paszowej oraz innych sprzetów niezbędnych w gospodarstwie rybackim. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Dziembor Marian.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Utrzymanie miejsca pracy w Gospodarstwie Rybackim poprzez zakup maszyn i urządzeń.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołóstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenia miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Celem operacji jest utrzymanie miejsca pracy w gospodarstwie rybackim poprzez zakup systemu monitoringu wizyjnego. łodzi paszowej oraz innych sprzetów niezbędnych w gospodarstwie rybackim..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-04-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 29942.57.

Kwota Wkładu EFMR: 12470.35.

Kod Pocztowy: 42-230.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW1210068/18.


Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie stałego zatrudnienia 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: A&L Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój przedsiębiorstwa A&L Sp. z o.o. poprzez wdrożenie i innowacyjnych usług turystycznych wykorzystujących wodny potencjał Orzysza.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymywanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Podniesienie standardu życia mieszkańców poprzez wsparcie stałego zatrudnienia.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 260831.71.

Kwota Wkładu EFMR: 110852.75.

Kod Pocztowy: 12-250.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00126-6523.2-SW1410025/19.


Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Rossowski Robert.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe na obiekcie stawowym Azyl w Mironicach.

Skrócony opis operacji: Realizacja pakietu I oraz pakietu II wymóg 2.1.

Cel operacji: Promowanie akwakultury o wysokim poziomie ochrony środowiska oraz promowanie zdrowia i dobrostanu zwierząt oraz zdrowia i bezpieczeństwa publicznego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2022-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 182363.58.

Kwota Wkładu EFMR: 136772.68.

Kod Pocztowy: 66-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 2 – Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo. zasobooszczędnej. innowacyjnej. konkurencyjnej i opartej na wiedzy.

Numer i nazwa działania: 2.5 Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe.

kod działania: 2.05.2021.

Numer Umowy: 00045-6521.5-OR0400050/18.dziękczynienie w rodzinie 2018, prostownica do drutu odgromowego wynajem, tba skrót, wybory do parlamentu europejskiego 2019 frekwencja, jak obliczyć podatek dochodowy 2014, premii, zawarcie umowy, ogłoszenia parafialne sulęczyno, wniosek o dopłaty do materiału siewnego 2020, nieledew, grażyna kulesza szypulska, zatory, wybory do parlamentu europejskiego 2019 za granicą, wniosek o przydzielenie puli numerów kolczyków dla bydła, administrator systemu informatycznego, szkoła podstawowa w brynicy, przeniesienie własności, artur masojć, sylwia nicińska, starostwo w pruszczu gdańskim, parafia radzanów, książniczka…