00060-6523.2-SW1510070/18/19 Centrum Aktywności Obywatelskiej

By | 24 listopada 2019

Celem operacji jest popularyzacja idei zawartych w LSR. promocja akwakultury i wodnego potencjału obszaru objętego LSR. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Centrum Aktywności Obywatelskiej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Opracowanie przewodnika po Gminie Krzyż Wielkopolski promującego obszar NGR i popularyzującego idee LSR..

Skrócony opis operacji: promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego.

Cel operacji: Celem operacji jest popularyzacja idei zawartych w LSR. promocja akwakultury i wodnego potencjału obszaru objętego LSR..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-07-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-10-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20000.

Kwota Wkładu EFMR: 14449.15.

Kod Pocztowy: 64-930.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00060-6523.2-SW1510070/18/19.


Podejmowanie działań odtwarzania pierwotnego stanu środowiska przez renaturyzację zbiornika wodnego zanieczyszczonego wskutek procesu eutrofizacji wód publicznych poprzez zakup reaktora z 6 sondami pomiarowymi wraz z montażem do całodobowego monitoringu i 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: ” Wodociągi Fromborskie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Opomiarowanie systemu do sterowania procesem nitryfikacji i denitryfikacji na biologicznej oczyszczalni ścieków we Fromborku.

Skrócony opis operacji: Odtwarzanie pierwotnego stanu środowiska wodnego przez renaturyzację zbiorników wodnych i terenów przyległych do tych zbiorników. w przypadku jego zniszczenia w wyniku procesu eutrofizacji wód publicznych.

Cel operacji: Podejmowanie działań odtwarzania pierwotnego stanu środowiska przez renaturyzację zbiornika wodnego zanieczyszczonego wskutek procesu eutrofizacji wód publicznych poprzez zakup reaktora z 6 sondami pomiarowymi wraz z montażem do całodobowego monitoringu i.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 85941.13.

Kwota Wkładu EFMR: 38250.

Kod Pocztowy: 14-530.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00013-6523.2-SW1410033/17/18.


Poprawa jakości funkcjonowania gospodarstwa rybackiego Lubiatka w Lubiatowie oraz dostosowanie struktury ośrodka do zmieniającego się rynku poprzez rozbudowę karczmy o część hotelową oraz utrzymanie miejsca pracy 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: AKME-Zdzisław Wiśniewski Sp. z.o.o. .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Rozwój gospodarstwa rybackiego Lubiatka poprzez rozbudowę karczmy o budynek hotelowy.

Skrócony opis operacji: Różnicowanie działalności lub dywersyfikacja zatrudnienia osób wykonujących pracę związaną z sektorem rybołówstwa i akwakultury przez tworzenie lub utrzymanie miejsc pracy niezwiązanych z podstawową działalnością rybacką.

Cel operacji: Poprawa jakości funkcjonowania gospodarstwa rybackiego Lubiatka w Lubiatowie oraz dostosowanie struktury ośrodka do zmieniającego się rynku poprzez rozbudowę karczmy o część hotelową oraz utrzymanie miejsca pracy.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 970278.51.

Kwota Wkładu EFMR: 254678.7.

Kod Pocztowy: 50-056.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00016-6523.2-SW0410005/18/19.


wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Instalacja. konfiguracja i optymalizacja środowiska informatycznego CMR w Gdyni w tym przeprowadzenie migracji danych. uaktualnienie posiadanych oprogramowań. dokonanie wirtualizacji oraz ujednolicenie architektury środowiska.

Skrócony opis operacji: instalacja. konfiguracja i optymalizacja środowiska informatycznego CMR w Gdyni.

Cel operacji: wspieranie monitorowania. kontroli i egzekwowania. zwiększenie potencjału instytucjonalnego oraz skuteczności administracji publicznej. bez zwiększania obciążenia administracyjnego.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 12000.

Kwota Wkładu EFMR: 10800.

Kod Pocztowy: 00-400.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 3 – Wspieranie wdrażania WPRyb.

Numer i nazwa działania: 3.1 Kontrola i egzekwowanie.

kod działania: 3.01.2021.

Numer Umowy: 00006-6522.1.1-OR0700003/18.


Rozszerzenie działalności firmy o usługi terapeutyczne integracji sensorycznej poprzez budowę. wykończenie i wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny gabinetu terapeutycznego. który będzie częścią domu jednorodzinnego oraz poprzez utworzenie nowego etatu na u 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Bakalarz Adam.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Wykończenie i wyposażenie gabinetu terapeutycznego celem prowadzenia działalności gospodarczej w nadmorskiej miejscowości Darłowo oraz stworzenie miejsca pracy i zatrudnienie kobiety do 40 roku życia.

Skrócony opis operacji: Wspieranie różnicowania działalności w ramach rybołówstwa przemysłowego i poza nim. wspieranie uczenia się przez całe życie i tworzenie miejsc pracy na obszarach rybackich i obszarach akwakultury.

Cel operacji: Rozszerzenie działalności firmy o usługi terapeutyczne integracji sensorycznej poprzez budowę. wykończenie i wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny gabinetu terapeutycznego. który będzie częścią domu jednorodzinnego oraz poprzez utworzenie nowego etatu na u.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2021-05-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 203719.04.

Kwota Wkładu EFMR: 84847.85.

Kod Pocztowy: 76-150.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00243-6523.2-SW1610339/19.monika banasik, restrukturyzacja małych gospodarstw 2018 kiedy wyniki, dz.u. z 2011 nr 177 poz. 1054, grodzisko wielkopolskie, wybranymi, ostrosłup o podstawie rombu, nieruchomości zabytkowe na sprzedaż, praca sroda wlkp, bip iłowo osada, błogie rządowe, leżajsk, rozstaw łat pod onduline, krus a zus forum, mapa zasadnicza poznań, przedszkole kolbiel…