00061-6523.2-SW0510034/18/19 Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie

By | 5 lutego 2013

promocja obszaru RLGD „Z Ikrą” oraz lokalnych tradycji rybackich. poprzez organizację 2 wydarzeń artystyczno-rekreacyjnych w Gminie Pęczniew w oparciu o zasoby lokalne 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gminna Biblioteka Publiczna w Pęczniewie .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Organizacja wydarzeń artystyczno-rekreacyjnych w Gminie Pęczniew. promujących obszar RLGD „Z Ikrą.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszechn.

Cel operacji: promocja obszaru RLGD „Z Ikrą” oraz lokalnych tradycji rybackich. poprzez organizację 2 wydarzeń artystyczno-rekreacyjnych w Gminie Pęczniew w oparciu o zasoby lokalne.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 33333.34.

Kwota Wkładu EFMR: 23800.

Kod Pocztowy: 99-235.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00061-6523.2-SW0510034/18/19.


Podniesienie atrakcyjności Gminy Wiżajny poprzez rozwój publicznej infrastruktury turystycznej służącej mieszkańcom obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Wiżajny .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w Wiżajnach..

Skrócony opis operacji: Zagospodarowanie miejsca wypoczynku i rekreacji przy jeziorze Wiżajny w miejscowości Wiżajny.

Cel operacji: Podniesienie atrakcyjności Gminy Wiżajny poprzez rozwój publicznej infrastruktury turystycznej służącej mieszkańcom obszaru Pojezierza Suwalsko-Augustowskiego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 396895.54.

Kwota Wkładu EFMR: 212500.

Kod Pocztowy: 16-407.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00018-6523.2-SW1010031/17/18.


Zróżnicowanie oferty turystyczno – rekreacyjnej Gminy poprzez utworzenie całorocznego obiektu aktywności publicznej w Jezierniku 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Ostaszewo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Przebudowa budynku w Jezierniku na potrzeby Nadwiślańskiego Centrum Aktywności Turystyczno – Rekreacyjnej.

Skrócony opis operacji: roboty budowlane oraz zakup wyposażenia.

Cel operacji: Zróżnicowanie oferty turystyczno – rekreacyjnej Gminy poprzez utworzenie całorocznego obiektu aktywności publicznej w Jezierniku.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2017-11-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-06-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 456000.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 82-112.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00008-6523.2-SW1110047/17.


Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Zbiczno .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą..

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie lub terytorialnie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego dla rozwoju turystyki poprzez zagospodarowanie centrum wsi Najmowo polegające na budowie ścieżki spacerowej i obiektów rekreacyjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-11-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 393331.39.

Kwota Wkładu EFMR: 182444.

Kod Pocztowy: 87-305.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00028-6523.2-SW0210050/18.


Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz poprawa jakości życia na obszarach rybackich i akwakultury poprzez udostępnienie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz rozwoju kulturalnego w miejscowości Orła. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Forum Inicjatyw Twórczych .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Orła – etap I.

Skrócony opis operacji: Promowanie. zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego..

Cel operacji: Zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców oraz poprawa jakości życia na obszarach rybackich i akwakultury poprzez udostępnienie atrakcyjnego miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz rozwoju kulturalnego w miejscowości Orła..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2019-03-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-09-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 357142.86.

Kwota Wkładu EFMR: 255000.

Kod Pocztowy: 95-045.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00063-6523.2-SW0510032/18/19.


Celem operacji jest udostępnienie mieszkańcom i turystom nowo wybudowanego pomostu o powierzchni 23.4 m2 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Gmina Mrągowo .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa ogólnodostępnego pomostu rekreacyjnego w miejscowości Polska Wieś.

Skrócony opis operacji: Tworzenie. rozwój oraz wyposażenie infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. przeznaczonej na użytek publiczny. historycznie związanej z działalnością rybacką.

Cel operacji: Celem operacji jest udostępnienie mieszkańcom i turystom nowo wybudowanego pomostu o powierzchni 23.4 m2.

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2015-01-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 20265.53.

Kwota Wkładu EFMR: 14641.25.

Kod Pocztowy: 11-700.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00038-6523.2-SW1410064/17/18.agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa zielona góra, borowa podkarpackie, sprzedaż gruntów rolnych, moje gniezno informacje, nie przestrzeganie, ustawa o ustroju rolnym, oławski serwis informacyjny, portal gniezno, gruz ceglany, otrzymałam, budex wieluń, czyszczarka do selera, ogłoszenia staszów, zwierzęta png…