00061-6523.2-SW1510088/18/19 Szamociński Ośrodek Kultury

By | 24 marca 2013

Celem będzie aktywizacja mieszkańców poprzez organizację 4 wydarzeń kulturalnych i 1 produktu promocyjnego. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Szamociński Ośrodek Kultury .

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Dzieje się w Szamocinie.

Skrócony opis operacji: Propagowanie dobrostanu społecznego i dziedzictwa kulturowego na obszarach rybackich i obszarach akwakultury. w tym dziedzictwa kulturowego. rybołówstwa i akwakultury oraz morskiego dziedzictwa kulturowego. obejmującej promowanie. zachowanie lub upowszech.

Cel operacji: Celem będzie aktywizacja mieszkańców poprzez organizację 4 wydarzeń kulturalnych i 1 produktu promocyjnego..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-12-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2019-12-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 7380.4.

Kwota Wkładu EFMR: 5227.5.

Kod Pocztowy: 64-820.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00061-6523.2-SW1510088/18/19.


Budowa magazynu mroźniczego oraz zatrudnienie jednego pracownika na umowe o prace. 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej

Nazwa lub imię i nazwisko beneficjenta: Sylwester Strojnowski Wędzarnia Ryb SIAN-RYB Sylwester.

Numer Identyfikacyjny Statku: .

Nazwa operacji: Budowa magazynu mroźniczeho dla rozwoju łańcucha dostaw.

Skrócony opis operacji: Budowa magazynu mroźniczego i zatrudnienie jednego pracownika na umowę o prace na cały etat.

Cel operacji: Budowa magazynu mroźniczego oraz zatrudnienie jednego pracownika na umowe o prace..

Data Rozpoczęcia Realizacji Operacji: 2018-08-01.

Data Zakończenia Realizacji Operacji: 2020-02-01.

Wydatki Kwalifikowalne Ogółem: 675460.06.

Kwota Wkładu EFMR: 252621.7.

Kod Pocztowy: 76-004.

Państwo: Polska.

Nazwa Priorytetu Unii: 4 – Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej.

Numer i nazwa działania: 4.2 Realizacja lokalnych strategii rozwoju.

kod działania: 4.02.2021.

Numer Umowy: 00108-6523.2-SW1610121/18.sprawozdanie o klasie na radę pedagogiczną, urząd gminy turośl, powiaty w świętokrzyskim, gazeta polska n, kaczyn herbasy, namyslin, mpzp oznaczenia, krawiec bydgoszcz, nadarzyła się okazja, zapytanie ofertowe podstawa prawna, identyfikacja i rejestracja zwierząt, nieruchomosci lancut, gmina stare pole, mapa sat polski, stanisław kądziela, nieposiadająca, arimr choszczno, pup chmielnik, rozrachunki z budżetami…